E-Shock Voorjaar 2018

Nationale (US) trends in opname SEH en hospitalisatie

S.Megan Motosue  M.Fernanda Bellolio  K.Holly Van Houten  D.Nilay Shah  L.Ronna Campbell

First published: 17 April 2018 https://doi.org/10.1111/pai.12908

SAMENVATTING

 

Achtergrond

 

Voedsel is de grootste oorzaak van anafylaxie bij kinderen die gezien worden op de Spoedeisende hulp in de Verenigde Staten, en toch zijn de gegevens over spoedeisende hulp bezoeken en hospitalisatie gerelateerd aan voedselgeïnduceerde anafylaxie beperkt.

De doelstelling van ons onderzoek was om nationale (USA) tijd trends van pediatrische voedselgeïnduceerde anafylaxie – gerelateerde spoedeisende hulp bezoeken en hospitalisaties te onderzoeken.

 

Methoden

 

We voerden een waarnemingsonderzoek uit gebruikmakend van een nationaal administratieve vorderingendatabase vanaf 2005 tot en met 2014. Deelnemers waren jonger dan 18 jaar met een spoedeisende hulp bezoek of hospitalisatie voor voedselgeïnduceerde anafylaxie.
Resultaten metingen van ons onderzoek omvatte tijdtrends van pediatrische voedselgeïnduceerde anafylaxie gerelateerde spoedeisende hulp bezoeken en hospitalisaties, inclusief observaties (in een spoedeisende hulp afdeling of ziekenhuisafdeling), intramurale opnames, en intensieve zorg afdeling opnames.

Resultaten

Gedurende de onderzoekperiode, hadden deelnemer’s 7.310 voedselgeïnduceerde anafylaxie gerelateerde spoedeisende hulp bezocht. Spoedeisende Hulp afdelingen bezoeken voor voedselgeïnduceerde anafylaxie steeg met 214% (p<.001); de hoogste aantallen waren voor baby’s, en zuigelingen (leeftijd 0 – 2 jaar).
De aantallen van Spoedeisende hulp afdeling bezoeken steeg significant voor al de leeftijdsgroepen, met de hoogste stijgiong voor adolescenten (leeftijd 13 – 17 jaar: 413%; p<.001). Pinda nam Rekening voor het hoogste aantal ( 5,85 per 100.000 in 2014) gevolgd door noten en zaden (4,62 per 100.000 in 2014).
De grootste stijging in aantallen spoedeisende hulp afdeling bezoeken was door noten/zaden (373,0% verhoging tijdens de onderzoekperiode).

Conclusies

 

Het aantal voedselgeïnduceerde anafylaxie is in de tijd belangrijk gestegen voor kinderen van alle leeftijden.

Voedselgeïnduceerde anafylaxie bij kinderen is een belangrijk nationaal publiekelijk gezondheidsprobleem. 

Download
Trends in Spoedeisende Hulp afdeling opnames en Hospitalisatie voorvoedselgeïnduceerde Anafylaxie van kinderen in de VS
Voedsel is de grootste oorzaak van anafylaxie bij kinderen die gezien worden op SEH afdelingen in de Verenigde Staten.
Dit onderzoek laat zien wat de trends in de tijd zijn.
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn.
Trend US hospitalisatie Anafylaxie.pdf
Adobe Acrobat document 252.3 KB