E-Shock Voorjaar 2018

Impact van Orale Voedsel Provocaties

 

De Impact van Orale Voedsel Provocaties voor Voedselallergie op de Kwaliteit van Leven: een systematisch review

Hannah M. Kansen, ThuyMy Le, Yolanda Meijer, Bertine M.J. Flokstrade Blok, Paco M.J. Welsing, Cornelis K. van der Ent, André C. Knulst, Francine C. van Erp

First published: 16 April 2018 https://doi.org/10.1111/pai.12905


SAMENVATTING

Achtergrond

Voedselallergie tast in belangrijke mate de gezondheids erelateerde Kwaliteit van leven (HRQL) aan. Op dit moment is het nog steeds niet bekend of diagnostische interventies voor voedselallergie de HRQL verbetert. We proberen in te schatten wat de impact is van diagnostische interventies voor voedselallergie op de HRQL.

Methoden

Een systematisch onderzoek is uitgevoerd in MEDLINE, Embase, Cochrane Library en CINAHL waarbij gefocused werd op patiënten met een (vermoedelijke) voedselallergie, die diagnostische interventies ondergingen (dat zijn huidpriktest, specifiek IgE of orale provocaties (OFC) en bij wie HRQL was ingeschat.
Het gemiddelde verschil tussen HRQL voor en na de diagnostische interventie werd berekend. Een minimale klinisch belangrijk verschil van 0,5 werd klinisch relevant geacht voor de Voedselallergie Kwaliteit van Leven vragenlijst.

Results

Zeven van de 1465 origineel geïdentificeerde publicaties waarin de impact van een OFC op de HRQL werd onderzocht (totaal patiënten n=1370). Geen andere diagnostische interventies werden onderzocht. Voedselallergie specifieke ouder-gerapporteerde HRQL verbeterde belangrijk na een OFC ongeacht de uitkomst bij kinderen met een verdachte voedselallergie in twee publicaties. De  verandering was aanzienlijk klinisch relevant in een of twee publicaties. In aanvulling hierop, verbeterde de ouder-gerapporteerde HRQL na een OFC om de uitlokkende dosis vast te stellen bij kinderen met een vastgestelde en bevestigde voedselallergie.
De last voor de ouders werd belangrijk verminderd na een OFC om in te schatten of de voedselallergie was overgroeid. Een meta-analyse kon niet worden uitgevoerd door de beperkte aantallen van en aanzienlijke heterogeniteit tussen in aanmerking komende publicaties.

Conclusion

 

Een Orale Voedsel Provocatie wordt geassocieerd met een verbetering van de Voedselallergie specifieke HRQL en verminderde de last voor de ouder(s) door voedselallergie.

 

Download
De impact van OVP op de Kwaliteit van Leven.
Een samenvatting van een systematisch review over de beschreven informatie over dit onderwerp.
In deze samenvatting wordt beschreven hoe er getracht is in te schatten wat de impact is van diagnostische interventies voor voedselallergie op de HRQL
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn.
OVP QoL.pdf
Adobe Acrobat document 315.3 KB