E-Shock Voorjaar 2018

Het NUTCRACKER onderzoek

Noten mede-reactiviteit – verkrijgen van kennis voor vermijdingsadviezen onderzoek

NUT Co Reactivity - ACquiring Knowledge for Elimination Recommendations (NUT CRACKER)
Elizur | M. Y. Appel | L. Nachshon | M. B. Levy | N. Epstein-Rigbi | K. Golobov | M. R. Goldberg Allergy. 2018 Mar;73(3):593-601. Doi: 10.1111/all.13353

 

 

Samenvatting

 

Achtergrond

Er bestaan onduidelijkheden met betrekking tot de diagnose van notenallergie, waardoor het noodzakelijk is om alle noten te vermijden of om orale voedselprovocaties (OFCs) uit te voeren.

 

Doelstelling

Het onderzoeken van de toevalligheden bij allergieën voor noten en het verbeteren van de diagnostisch onderzoeken om de noodzaak voor OFCs te verminderen.

 

Methode

Drieëntachtig patiënten werden inschattend geëvalueerd op walnoot-, pecan-, cashew-, pistache-, hazelnoot- en amandelallergie. De historie van eerdere reacties werd verkregen en gestandaardiseerde huidpriktesten (SPTs), waarbij gebruik gemaakt werd van zeer fijn gemalen notenoplossing en basofiel activatietesten (BAT), werden uitgevoerd.
Patiënten ondergingen orale voedselprovocatie testen voor elke noot die zij vermeden en waar geen reactie was gerapporteerd in de voorgaande twee jaren.

 

Resultaten

Hoewel de meeste patiënten gesensibiliseerd waren voor 5 – 6 noten, was meer dan 50% allergisch voor slechts 1 of 2 noten. De hoogste frequentie voor allergie bij gesensibiliseerde patiënten werd gezien bij walnoot (74,6%) en cashew (65,6%). De mate voor allergie voor een andere noot voor de meeste noten was <30%.
Twee-derde van de voor walnoot- en cashew-allergische patiënten waren ook allergisch voor respectievelijk pecan en pistache, terwijl alle pecan- en pistache-allergische patiënten allergisch waren voor respectievelijk walnoot en cashew.
Receiver-operating characteristic analyse (ROC-Curve) voor SPT en BAT was niet-afhankelijk en het gebied onder de curve waarde varieerden van 0,75 tot 0,94.
Kennis van toevallige allergieën in deze paren, samen met de combinatie van SPT en BAT, onderscheidde allergische patiënten correct van tolerante patiënten voor walnoot (87%), pecan (66%), cashew (71%), en pistache (79%).

 

Conclusie

 

De hier gepresenteerde gegevens kunnen de arts helpen om voor de betreffende noten onderscheid te maken tussen patiënten die allergisch zijn of patiënten die tolerant zijn.

Dit vermindert de noodzaak voor Orale Voedsel Provocatie en zijn de basis voor de juiste vermijdingsadviezen. 


Download
Vermijden van alle noten bij een allergie voor één noot?
Er bestaan onduidelijkheden met de betrekking tot de diagnose van notenallergie. Als er een reactie optreedt door een noot en er wordt een diagnose van allergie voor de noot vastgesteld, dan wordt vaak het advies gegeven om maar alle noten te vermijden. Maar is dit wel juist of handig. Deze samenvatting geeft enig inzicht in de bevindingen van een onderzoek naar de kruisreactiviteit van noten.
-
Download het artikel en lees wat er de onderzoekers gevonden hebben
Nutcracker onderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 590.2 KB