Over het NAN

Het Kennis en Informatie Centrum Stichting Het Nederlands Anafylaxis Netwerk streeft er naar het expertisecentrum te zijn voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock)  ten gevolge van voedsel, insectensteken, medicijnen of andere oorzaken zoals Mastocytose.

 

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN) wil bovenstaande realiseren:

  • Door kennis verbreiding over anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock) veroorzaakt door voedselallergie, insectengif zoals bijen of wespensteken, latex, medicijnen of andere oorzaken en alle aspecten rondom deze aandoening bij patiënten, familieleden, (para) medische hulpverleners, levensmiddelenindustrie, overheden e.a. 

 

  • Door het algemeen bewust maken, het leveren van steun en educatie en het stimuleren van onderzoek ten bate van hen die belast zijn door anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock) ten gevolge van voedselallergie of andere oorzaken aan een ieder die te maken heeft met deze aandoening

 

  • Het aanbieden van de expertise van het Nederlands Anafylaxis Netwerk [lees verder>]

Het NAN is in 2002 op aanraden van Allergologen opgericht door ouders van een kind met kans op een ernstige allergische reactie door pinda en noten. Er is gekozen voor een Netwerk omdat bij de beheersing van deze aandoening er meerdere personen nodig zijn. Op individueel niveau: Artsen, paramedici zoals diëtisten, leerkrachten, kinderleidsters, koks en serveerders in de horeca, personeel in de levensmiddelenbranche, overheidspersoneel en op organisatorisch niveau: bestuur van school en/of kinderopvangcentrum, organisaties in de levensmiddelenindustrie, horeca, etc.

 

Het European Anaphylaxis Taskforce (EAT) is in 2006 opgezet als patiënten gedreven stakeholdersplatform. Het NAN heeft het initiatief genomen om gelijkaardige organisaties in Europese lidstaten te benaderen, evenals professionele belangenorganisaties die met allergie en anafylaxis te maken hebben. NAN/EAT werkt nu samen met o.a. de EAACI, GA2LEN (GAIN) en ILSI Europe en EUFIC in Europese projecten.
Het NAN is de afgelopen 6 jaar Voorzitter geweest van het patiëntenplatform binnen de EAACI, Deze Patient Organisations Committee (POC) is door de Executive Committee van de EAACI opgericht om een betere afstemming en overlegstructuur te bereiken bij de activiteiten die ontwikkeld zijn / worden door de verschillende groepen (Sections, Interest Groups, en Task Forces / Committees). Momenteel is het NAN Senior Executive Advisor van de EAACI-POC

 

Mondiaal is het NAN/EAT partner in the International Food Allergy and Anaphylaxis Alliance (IFAAA). Deze organisatie is opgezet in 2001 en het NAN is gevraagd hierin deel te nemen in 2002. De Alliance bestaat momenteel uit organisaties uit de USA, Canada (Engelstalig en Franstalig), United Kingdom, Australia, New Zealand, Nederland, Italia, Japan, Hong Kong, India, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland. 

Hier is het NAN Co-Chair om de activiteiten tussen de Alliance en de EAACI-POC te coördineren.

Het doel is om mondiaal tot acties te komen om grensoverstijgende problemen aan te pakken.

klik op het logo om naar de website van de Alliance te gaan.