E-Shock Voorjaar 2018

Bereidheid van ouders om pinda vroeg te introduceren

Volgens Amerikaans onderzoek blijkt dat veel ouders nog aarzelen
met het proberen van de vroege pinda introductie.

 

In januari 2017 werden in Amerika richtlijnen uitgegeven die benadrukken dat ouders vroeg moesten beginnen met de introductie van pinda-bevattende voedingsmiddelen om het risico op de ontwikkeling van pinda-allergie te verminderen.

Nieuw onderzoek laat zien dat diegenen die op de hoogte zijn van de richtlijnen nog steeds aarzelen om deze richtlijnen na te volgen en ook blijkt dat niet iedereen van de richtlijnen heeft gehoord.

Het onderzoek, gepubliceerd in Annals of Allergy, Asthma and Immunology, het wetenschappelijk tijdschrift van het American College of Allergy, Asthma and Immunology, (ACAAI) onderzocht 1000 zwangere vrouwen en 1000 nieuwe moeders. De respondenten werden bevraagd over hun bereidheid om vroege pinda-introductie te proberen om pinda-allergie te voorkomen en over hun bekendheid met de richtlijnen.

"Omdat vroege pinda-introductie een relatief nieuw idee is, zijn we niet verrast om te vinden dat meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagden aangaf dat het volgen van de richtlijnen van geen of beperkte waarde heeft," zegt allergoloog Matthew Greenhawt, MD, MBA, MSc, voorzitter van de ACAAI Food Allergy Committee en eerste auteur. "We zien dat over het geheel, 61 procent van de respondenten geen of minimale zorgen heeft over de ontwikkeling van voedselallergie bij hun kind, en slechts 31 procent van de respondenten waren bereid om pinda-bevattende voedingsmiddelen vroeg te introduceren vóór of rond de leeftijd van 6 maanden.

De richtlijnen, ondersteund door ACAAI, identificeren kinderen met een hoog risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie, daar zij ernstige eczeem en/of kippenei-allergie hebben.
De richtlijnen bevelen aan om pinda-bevattende voedingsmiddelen al zo vroeg als 4 tot 6 maanden te introduceren voor hoog-risico baby’s die al begonnen zijn met vast voedsel, na bepaling dat het veilig is om dat te doen.
Wanneer vastgesteld is dat een baby een hoog risico heeft, zou het pinda-bevattende voedsel geïntroduceerd moeten worden in de praktijk van de specialist door uitvoering van een orale voedselprovocatie na een huidtest voor pinda of geen provocatie wanneer het kind een te grootte kwaddel bij de huidtest heeft, wat kan suggereren dat het kind al een pinda-allergie heeft.

Ouders van kinderen met een matig of laag risico om pinda-allergie te ontwikkelen worden aangemoedigd om pinda bevattend voedsel thuis te introduceren, zonder zulke maatregelen.
“De nieuwe richtlijnen zijn baanbrekend in het voorkómen van pinda-allergie” zegt allergoloog Edmond Chan, MD, ACAAI lid en medeauteur. "Maar we zijn nog steeds bezig met het helpen van ouders en kinderartsen om hen te laten begrijpen hoe belangrijk de richtlijnen zijn om pinda-allergie te voorkómen. Voedselallergieën zijn beangstigend, dus is het begrijpelijk dat ouders terughoudend zijn om een voedsel te introduceren dat door hen als gevaarlijk wordt gezien. In ons onderzoek, was slechts 49 procent van de respondenten bereid om hun kind een huidpriktest te laten ondergaan, en slechts 44 procent was bereid om bij hun kind een orale voedselprovocatie uit te laten voeren, vóór het eerste levensjaar, om te bepalen of vroege introductie mogelijk zou zijn.

Ouders zouden hun kinderarts moeten raadplegen om om hulp te vragen bij het proces van vroege pinda introductie bij hun kind.

De diagnose van voedselallergie is niet altijd gemakkelijk, maar de noodzaak om een juiste diagnose te stellen is erg belangrijk. Allergologen zijn speciaal getraind om allergietesten uit te voeren en de resultaten te beoordelen en te interpreteren. Dit is een vak apart en om een allergoloog of allergie specialist te vinden kunt u via de website van het NAN zoeken, via deze link: https://www.anafylaxis.nl/allergie/adressen-allergie-specialisten-1

Bron:
https://acaai.org/news/pregnant-women-and-moms-still-hesitant-introduce-peanut-products

 

 

Download
Vroege introductie van pinda. Hoe wordt dit ontvangen door ouders?
Richtlijnen voor de vroege introductie van pinda ter voorkoming van pinda-allergie bij hoog-risico baby's zijn door de Amerikaanse overheid al ruim een jaar geleden ingesteld. Wordt deze richtlijn uitgevoerd? Worden de ouders voorgelicht en uitgelegd dat het een goede zaak is om zo vroeg mogelijk te beginnen met die introductie? Wordt de richtlijn gevolgd?
-
Download het artikel en lees wat de resultaten zijn.
Vroege pinda introductie bereidheid 2018
Adobe Acrobat document 289.0 KB