Wat te doen in een Noodsituatie?


Het optreden van een allergische reactie op school door bijvoorbeeld voedsel, insectensteek, is potentieel een noodsituatie en het schoolpersoneel zal moeten weten wat ze moeten doen in zo'n noodsituatie - hoe de symptomen van een allergische reactie te herkennen en wat te doen wanneer dit gebeurt. 

Dit alles moet zorgvuldig doorgesproken worden met uw huisarts of behandelend specialist en door de school moet een beheersplan worden opgesteld. Het Protocol bij de kans op een medische noodsituatie van het NAN en de bijbehorende leidraad en cursus is de start voor de school om de wettelijke inspanningsverplichting in te vullen.
Voor de offerte en het programma van de cursus klikt u hier.

Hier zijn enkele belangrijke punten: 

Milde symptomen 

Wanneer de symptomen mild zijn - zoals jeuk of tinteling in de mond, of een jeukende rode huid ergens op het lichaam - dan zou dit eerst behandeld kunnen worden met een antihistaminicum. Maar soms kunnen symptomen redelijk snel verergeren zodat het personeel altijd een oogje in het zeil moet houden op uw kind en moeten ze voorbereidt zijn op een mogelijke ernstige reactie.


Herkennen van een ernstige reactie:

  • Is er aanwijzing dat het ademen of slikken moeilijk gaat?
  • Treedt er een plotselinge zwakte of slapte op?
  • Is er een continue achteruitgang?

 

Elk van deze symptomen zijn ernstig. Adrenaline zal moeten toegediend worden en een ambulance (112) moet gebeld worden.

 

Behandeling

 

Wanneer er enige twijfel is is het beter om op veilig te spelen en adrenaline toe te dienen.

Patiënten kunnen één van de  geregistreerde adrenaline auto-injectoren in hun bezit hebben. Deze zijn de Emerade®, EpiPen® of de Jext®
 

Ter ondersteuning van dit herkenningsproces heeft het Nederlands Anafylaxis Netwerk zgn. Noodactieplannen bij Anafylaxie beschikbaar.
Deze kunnen onderdeel uitmaken van het persoonlijke protocol en zijn bij het NAN te bestellen.

Lees nu: Hoe Scholen het NAN kunnen ondersteunen of terug naar Medische Feiten