U, als ouder van een (voedsel)allergisch kind met kans op een ernstige allergische reactie, wilt graag dat u uw kind in vertrouwen op school kunt afleveren en dat de zorg voor uw kind geoptimaliseerd is. U, als ambassadeur van het NAN, heeft contacten met de school en U kunt de school er op attenderen dat zijn het NAN kunnen ondersteunen.

Ondersteuning van het Nederlands Anafylaxis Netwerk
betekent dat u echt een verschil maakt voor die duizenden mensen in Nederland die beïnvloed worden door levensbedreigende allergieën. 

Veel ouders voelen zich onzeker over hoe ze om moeten gaan met de allergie van hun kind en zij benaderen ons voor steun. Door onze telefonische hulplijn, website, publicaties en interactieve workshops voor ouders en kinderen kunnen we hen zelfvertrouwen geven waardoor zij de risico's die samenhangen met de allergische conditie beter kunnen beheersen. 

 

Vergroting van het bewustzijn over de kans op een ernstige allergische reactie en het NAN onder uw personeel en leerlingen kan levens redden. Met zeker tot 2% van de mensen die kans hebben op een levensbedreigende allergie, zal er zeker iemand op uw school zijn die voordeel zal hebben van de steun die het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan geven en van de cursus die door het NAN aan uw personeel gegeven is.
Wanneer u folders kan verspreiden of wanneer u iemand wil laten komen voor een voorlichtingsbijeenkomst of als themaonderwerp voor een les of als u uw personeel de Cursus voor de omgang met en de preventie van de kans op een medische noodsituatie wilt laten volgen neem dan contact op met steun@ernstigeallergie.nl 

 

Fondsenwerving voor het NAN zou heel erg gewaardeerd worden. Op dit moment zijn we afhankelijk van giften en donaties om het werk te kunnen voortzetten en we verwelkomen elke bijdrage die u zou kunnen overmaken. 

Voorbeelden van succesvolle evenementen zijn: 

  • een loopwedstrijd waar per afgelegde afstand (bijv. per 100 meter of per kilometer) een bedrag wordt gegeven door relaties van de school;
  • (gedeelte van de ) opbrengst van een marktverkoop op school; 
  • de opbrengst van een schoolconcert of iets dergelijks.

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan u folder materiaal geven en behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van sponsormateriaal. 

Als u iets wilt organiseren voor het NAN dan kunt u contact opnemen met steun@ernstigeallergie.nl

 

Daarnaast zijn er zeker wel andere ideeën die scholen kunnen oppakken voor de ondersteuning van het NAN. 

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk is een non-profit organisatie. 

De website is www.anafylaxis.nl . 

Het adres: Oranjelaan 91 3311 DJ  Dordrecht Helplijn: 078 639 0356 e-mail: steun@ernstigeallergie.nl