Hoe begint u?


Hieronder vindt u de links naar de stappen die u moet nemen om de juiste informatie te kunnen leveren aan de school.

Wat te doen wanneer u vermoedt dat uw kind allergisch is?

 
1. Is mijn kind allergisch?
 
In de eerste plaats, ga naar uw arts!
 
Een huisarts die een goed begrip heeft van (voedsel)allergie zal uw kind onderzoeken, u over de klachten doorvragen en de juiste behandeling voorschrijven.
 
Om meer specialistische begeleiding te krijgen vraagt u uw huisarts om een verwijzing naar een specialist (allergoloog) in een allergie kliniek.
 
Vaak wordt u geconfronteerd met deze vorm van allergie door een bezoek aan de EHBO ten gevolge van een (allergische) reactie.
 
Wanneer u echter zonder verwijzing naar een allergoloog (specialist in allergie) of als u geen recept heeft gekregen zoek dan een "second opinion". 
De meeste zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om deze "second opinion" aan te vragen. 
Als u twijfelt, informeer dan eerst bij uw zorgverzekeraar.
 
U kunt ook voor advies contact opnemen met:
het Nederlands Anafylaxis Netwerk.
Tel.: 078 639 03 56. E-mail: steun@ernstigeallergie.nl

2. Wat te doen wanneer uw kind een diagnose heeft?

Idealiter,  zal uw huisarts of de allergiekliniek / allergiepoli informatie geven over de allergie van uw kind en de behandeling bij mogelijke toekomstige reacties. Echter, deze diensten zijn verschillend in Nederland (meer informatie over de diagnose van allergieën vindt u hier)


Wanneer u het gevoel heeft dat u meer informatie nodig heeft of steun, neem contact op met de telefonische hulplijn via 078 639 03 56 of  via e-mail steun@ernstigeallergie.nl 

Zorg er voor dat de school van uw kind vanaf het begin goed geïnformeerd wordt en geïnformeerd blijft. 


Het is aannemelijk dat de school positief zal reageren wanneer u zoveel mogelijk informatie geeft. 
Presenteer dit op een rustige en geruststellende wijze.

3.Hoe informeert u de school?

In de meeste gevallen zal de persoon die je moet informeren in eerste instantie de leerkracht van uw kind zijn. 

Daarnaast zal de directeur van de school (eigenlijk ook het bestuur, maar dat is een taak en verantwoordelijkheid van de directeur) ook geïnformeerd moeten worden.
Wanneer je de steun hebt van de school, kan er overeenstemming komen voor het beleid en invulling van de dagelijkse schoolactiviteiten en noodprocedure. 

Veel scholen vinden het essentieel en hebben er baat bij wanneer er een individueel protocol opgesteld wordt voor elk kind met kans op een ernstige allergische reactie. Dit wordt afgestemd en overeengekomen met ouders, de school, en de behandelend arts. 


Het protocol omvat alle belangrijke zaken, inclusief:

  • Symptomen 
  • Nood procedure 
  • Medicatie 
  • Beheersing van voedsel
  • Training van Personeel 
  • Voorzorgsmaatregelen
  • Professionele vrijwaring
  • Overeenstemming en overeenkomst 

Dit protocol vormt een leidraad bij de invulling van de verantwoordelijkheid van school en is een overeenkomst over de best mogelijke steun aanwezig is en geleverd zal worden voor zowel het kind als het personeel. 

 


Hoe stimuleert u uw kind?
 
Wanneer allergische kinderen ouder worden, moeten ze leren om op zichzelf te passen en stapsgewijs meer en meer verantwoordelijkheid accepteren voor hun aandoening.
 
Als eerste moeten ze leren hoe en wat ze aan anderen gaan vertellen over hun allergie, later zal dit uitgebreid worden met het zelf lezen van etiketten op voedselproducten en het zelf bij zich dragen van hun adrenaline auto-injector.
Het is belangrijk dat allergische kinderen zich kunnen ontwikkelen zonder zich anders / vreemd te voelen of gestigmatiseerd te worden.
 
In de meeste gevallen zijn zij in elk opzicht gewone kinderen - behalve als zij in contact komen met een bepaald voedsel of een bepaalde stof, dan kunnen zij erg ziek worden.
 
Leer je kind dat hij of zij niet! ziek is in de normale betekenis, maar dat hij of zij pas (erg) ziek kan worden als er contact is met dat bepaalde voedsel of die bepaalde stof.

Het is vaak moeilijk om de balans goed te krijgen, verminderen van risico's zonder overbeschermend te zijn.
 
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk organiseert tijdens de jaarlijkse Anafylaxiedag naast de ouderbijeenkomst ook kinderworkshops voor kinderen van 6 tot 18 jaar, om hen te helpen o.a. hoe etiketten te lezen en te begrijpen, hoe risico's in te schatten, voorbereidt te zijn op een noodsituatie en andere kinderen te ontmoeten die ook voedselallergie hebben met kans op een ernstige allergische reactie. 
 
Wanneer u ouderlijke ervaringen wilt delen of tips wilt aanleveren, dan willen wij dat graag van u horen.
Stuur dit naar steun@ernstigeallergie.nl - dan wij zullen een selectie op deze site publiceren. 

Lees: Medische feiten   of Terug naar: Informatie voor Ouders