Introductie
voor het Ouders gedeelte


Wanneer uw kind kans heeft op een levensbedreigende allergische reactie, kan de beheersing hiervan in de thuissituatie moeilijk en een zorgelijke verantwoordelijkheid zijn.

Op school, wordt de verantwoordelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het vooruitzicht om afscheid te nemen van uw kind bij het schoolhek, waarbij u weet dat u niet meer alles, wat uw kind aanraakt, eet of drinkt, kunt beheersen en controleren, kan u begrijpelijkerwijs erg angstig maken.

Maar de volwassenen in de school - zowel als de vrienden van uw kind - kunnen en willen allemaal helpen.

 

  • Wanneer uw kind nog de leeftijd heeft dat deze naar de kinderopvang gaat, dan kunt u de sectie Voor- en Naschool zinvol vinden.
  • Hoe begin je - diagnose, de school informeren, uw kind helpen
  • Medische feiten over allergie, anafylaxie en de behandeling
  • Vermijding van Allergenen - lezen van etiketten, wat te vermijden, vermijding van allergenen op school, buitenschoolse activiteiten 
  • Wat te doen in een noodsituatie