Introductie

GGD / Schoolarts

 

De rol van de GGD / Schoolarts is een belangrijk deel voor de zorg voor ernstig allergische leerlingen / studenten.

 

Het doel is het vóórkomen dat een allergische reactie optreedt en ze succesvol te behandelen wanneer de reactie toch optreedt.

 

 

Opleiding en informatie verminderd een risico aanzienlijk.

 

Risico bepaling en inschatting is een discipline die al langere tijd bestaat en waaruit deze elementen reeds lang zijn voortgekomen. Deze activiteit wordt voornamelijk toegepast binnen de industrie en bij onderzoeksinstituten, maar is ook binnen scholen geen echte onbekende meer. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een instrument dat in het kader van de Arbo-wet gebruikt moet worden (ook binnen scholen) om risico's te inventariseren en maatregelen op te zetten om deze risico's te elimineren of te verminderen.

Voor allergiebeheersing heeft een team in Cambridge (UK) gekeken naar leerlingen met een notenallergie voordat en nadat ze aan een beheersplan hebben deelgenomen. Het resultaat was dat de personen die een beheersplan hadden opgesteld en geïmplementeerd daar minder leerlingen allergische reactie kregen en daar waar ze wel optraden de symptomen milder waren. (Ewan PW Clark AT Long-term prospective observational study of patients with peanut and nut allergy after participation in a management plan. Lancet 2001; 357: 111-15).

 

 

In dit deel van de website vindt u een schat aan informatie zoals: 

 

  • Medische feiten– Anafylaxis, de symptomen, de behandeling
  • Meer over Adrenaline: – Vraag en Antwoord
  • Het opzetten van een beheersplan
  • Nood procedure – Wat moet je doen wanneer er iets fout gaat
  • Algemene Allergenen
  • Hoe scholen kunnen helpen
  • Uw brieven en e-mail – Voel je vrij om commentaar te geven 

Lees verder >>