SCHOOL en ALLERGIE

Ernstige allergieën zijn een uitdaging voor zowel ouders als voor het personeel op en het bevoegd gezag (meest zijn dat de besturen) van scholen. Veel scholen en kinderopvang worden geconfronteerd met een stijgend aantal gevallen van pinda-allergie, melkallergie, kippeneiallergie, en andere allergieën of andere aandoeningen die potentieel kunnen uitmonden in een medische noodsituatie.

Het goede nieuws is dat zelfs de meest extreme vorm van een allergische reactie - anafylaxie - beheersbaar is in scholen, een ban op pinda, noten of andere allergenen is niet altijd nodig, educatie en weten wat je wel en niet kan doen is veel belangrijker!!

Dus wat docenten, ander personeel en ouders nodig hebben is accurate, betrouwbare informatie.

Dat is wat deze website levert.

 

Wanneer u een ernstig allergisch kind heeft dat voor het eerst naar school gaat - of wanneer u leerkracht bent op een school waar allergische kinderen zijn - of als leerling / student met een ernstige allergie - dan hopen wij dat u deze website waardevol vindt.

School en Allergie is een adviserende website, ontworpen en onderhouden door het Nederlands Anafylaxis Netwerk, een onafhankelijk Kennis en Informatie Centrum  over Anafylaxie begeleidt door toonaangevende allergologen in Nederland. De informatie op de pagina's in de website wordt gegeven in goed vertrouwen.

Echter voor patiënten geldt: iedereen is verschillend en individuele gevallen hebben individuele aandacht nodig.
Laat u daarom ook begeleiden door uw huisarts, allergoloog of andere medisch specialist met kennis van en ervaring in anafylaxie. 

Voor Scholen en Kinderopvang organisaties geldt: Professioneel omgaan met risico's die op kunnen treden in uw organisatie is gestoeld op wetten en normen. Alleen de informatie over de aandoening is niet voldoende om als organisatie slagvaardig aan de gang te kunnen gaan. Laat u daarom begeleiden door het NAN.

Welke vragen rijzen er zoal wanneer een kind met een aandoening, zoals een allergie, astma, epilepsie, diabetes, een aanval krijgt die bij die aandoening hoort? Hieronder o.a. enkele vragen.

  • Moet ik melden dat mijn kind een voedselallergie heeft?

  • Welke maatregelen moet ik nemen? 

  • Welke maatregelen moet de school of het kinderopvangcentrum nemen?

De antwoorden van deze vragen vragen vindt u op deze website. De informatie is ingedeeld in informatie voor ouders, voor leerlingen/studenten zelf, voor leerkrachten/besturen van scholen, voor de schoolarts en GGD, maar ook voor de cateraar die de schoolkantine exploiteert en voor de voor- en naschoolse opvang.


En wilt u dat van uw school de leerkrachten weten wat het inhoudt en wat ze moeten doen om te zorgen voor een leerling met kans op anafylaxie, (= een medische noodsituatie), wees dan ambassadeur van het NAN (download de volgende twee documenten en print ze uit) en geef de folder over school en allergie én deze informatie over de cursus aan de school. Zo zorgt u ook dat de school zijn verantwoordelijkheid invult, want de school is verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind! én u helpt het NAN!

Lees: Hoe begint U.

Informatie voor Ouders

Informatie voor Leerlingen / Studenten

Informatie voor Leerkrachten / Besturen


Informatie voor GGD en Schoolarts

Kantine en Cateraar personeel

Voor- en Naschoolse Opvang


With the unrestricted grant of Aimmune Therapeutics the section School and Allergy from the website Anafylaxis.nl could be completed.