Beleid dat je kunt overnemen

Praktijkcode voor kantines en catering

 

Het is belangrijk om een praktijkcode op te zetten waarmee de geschikte maaltijden of geschikt eten kunt leveren aan allergische leerlingen / studenten.

 

De praktijkcode zal op maat opgesteld moeten worden naar je eigen behoeften en mogelijkheden, maar de volgende ideeën kunnen je daarbij helpen.

 

Informatie verzamelen

 

De school moet een geschikte methode vaststellen voor het bereiken van alle leerlingen / studenten (of hun ouders) voor de inventarisatie van voedselallergie. Dit zou moeten gebeuren op jaarbasis (aan het begin van het schooljaar) voor allergie voor elk voedsel.

 

Bij voorbeeld:

Stel een vragenlijst op dat aan het begin van elk schooljaar geretourneerd moet worden aan het schoolhoofd. Deze kan de informatie dan doorgeven aan diegenen die het eten op school verzorgen. Deze vragenlijst  kan verspreid worden aan de ouders tezamen met het schoolboekje of met de inschrijfdocumenten.

Controleer of de school een Medisch Beheersplan heeft voor elk allergisch kind (uiteraard ook voor kinderen met een andere aandoening, zoals diabetes, of epilepsie)

waarin ook de zaken zoals noodprocedure geregeld wordt.

 

 

Verslaglegging

Zorg voor een opvolging van elke voedselallergie dat aangegeven is in de beantwoording van de vragenlijst door individueel contact op te nemen met de leerling / student of met de ouders (met toestemming van de school of universiteit) 

 

Noteer de specifieke details van elke leerling / student zijn of haar voedselallergie en daarmee verbonden dieetvereisten.

 

Bewaar deze gegevens in een dossier en herzie en evalueer deze gegevens op een vast interval met de leerling / student of ouders.

 

 

Communicatie met het personeel

 

Geef voorlichting aan al het personeel om een begrip op te bouwen over voedselallergie en de ernstige consequenties voor sommigen.

 

Identificeer en train sleutelpersonen in het personeel in de volgende gebieden:

  • De dieetvereisten van de specifieke leerlingen / studenten.
  • Het up to date en toegankelijk houden van de dossiers.
  • Informatie over receptuur en ingrediënten.

 

Kennis over "verborgen" ingrediënten.

Bijvoorbeeld, Verzeker je er van dat iedereen zich bewust is dat hummus gemaakt wordt van sesamzaad en Pesto (een Italiaanse saus) gemaakt wordt met noten.

Andere voorbeelden worden gegeven in de sectie over voedselbereiding.  

 

 

Actie door het personeel - Sleutelfiguren

  • Herzie regelmatig de ingrediëntenlijsten van producten of ander eten.
  • Controleer de ingrediëntenlijsten op alle voorverpakte en voorbewerkte producten. Wanneer een gedetailleerde ingrediëntenlijst niet beschikbaar is of niet duidelijk is, neem dan contact op met de leverancier en vraag er naar!
  • Vraag alle leveranciers om je op tijd schriftelijk te informeren wanneer er bij de door jou gebruikte producten ingrediënten veranderen.
  • Reageer op vragen van leerlingen / studenten over ingrediënten van de maaltijden of snacks. Wanneer je niet 100 procent zeker kunt zijn, adviseer de leerling daarover. Gok Nooit!!

Maak een inschatting van de praktische keukenhandelingen voor de identificatie van de potentiële kruisbestedingsmogelijkheden. Bij voorbeeld, gebruik gescheiden serviesgoed en keuken- en  eetgerei voor bereiding en bediening en was de handen met water en (een stuk) zeep na gebruik van pinda, noten of melkproducten. (eigenlijk altijd na in aanraking met levensmiddelen). Reinig direct en zorgvuldig wanneer er gemorst is. Gewoonlijke gevaren omvatten het gebruik van dezelfde pollepels of tangen o.i.d. voor het vastpakken of verplaatsen van verschillende producten en het gebruik van hetzelfde mes voor het snijden van verschillende vleeswaren of smeren van verschillende boterhammen.

 

 

Training

 

Het is belangrijk dat iedereen van het personeel weet welk kind een potentieel levensbedreigende voedselallergie heeft. Ze moeten weten wie het kind is wat dat kind moet vermijden en wat de noodprocedure is wanneer het kind een ernstige reactie krijgt.

 

Het is ook belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om de ingrediënten van een product dubbel te controleren voordat het geserveerd wordt.

Gegevens moeten up to date worden gehouden en wanneer nodig bereikbaar zijn.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het bestellen van levensmiddelen of snacks moeten dubbel checken dat de ingrediënten van ingekochte producten accuraat zijn en ook dat de ingrediënteninformatie gecontroleerd kunnen worden wanneer het uit de verpakking is gehaald en opgeborgen is.

 

Het catering/keukenpersoneel moet beslissen welk beleid ze aannemen om allergische kinderen te beschermen. Wanneer een kind een notenallergie heeft, kan het, uit praktische overwegingen, mogelijk zijn om noten uit te sluiten bij elk product dat gebruikt wordt.

Hetzelfde geldt voor sesamzaad. Het zal waarschijnlijk moeilijker zijn om de volgende producten uit te sluiten: melk, soja, tarwe of (kippen)ei, dus alle voorzichtigheid moet in acht genomen worden om kruisbesmetting te voorkomen.

 

Training van het team moet deze zaken omvatten en verzekeren dat allen die betrokken zijn bij het voorbereiden en bediening van voedsel en toezicht houden op de leerlingen / studenten wanneer hun rol begrijpen. Houdt regelmatig opfristrainingen voor je personeel. Dit is dan ook weer een gelegenheid om hen te herinneren wie de allergische leerlingen / studenten zijn.

 

Wanneer zij dit wensen, kan het catering / keukenpersoneel getraind worden hoe te handelen in een medische noodsituatie.
het Nederlands Anafylaxis Netwerk verzorgt deze cursussen, maar U kunt vragen of de schoolarts of een behandelend arts van een allergisch kind deze trainingssessies wilt verzorgen.

Tijdens de training zal beschreven worden welke de condities, symptomen en stappen van de procedure voor de toediening van de medicatie zijn, tevens zal er geoefend worden met een "oefenpen" en met verlopen "echte"adrenaline auto-injectoren.

 

 

 

Voorverpakte lunches

 

Er zijn scholen waar de ouders zijn gevraagd om bepaalde allergenen uit de lunch pakketjes van hun kinderen te laten. Dit blijkt een effectieve en praktische voorzorgsmaatregel te zijn bij veel scholen waar er kinderen met een ernstige pinda- of notenallergie en kan ook haalbaar zijn voor sesamzaad in bepaalde gevallen 

In enkele gevallen wordt dit ook uitgebreid naar de "kan bevatten" waarschuwingen.

Het zal waarschijnlijk minder praktisch en minder haalbaar zijn om allergeen voedsel zoals melk, ei, vis, tarwe of soja uit te sluiten. In zulke gevallen is het belangrijk om je te richten op preventie. De andere leerlingen / studenten moeten begrijpen waarom zij geen eten moeten delen, en eenvoudige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden zoals rotzooi gooien in de afvalbak, handen wassen vóór en ná het eten en de tafels schoon en vrij houden van knoeierijen