Meer over adrenaline

Wat is adrenaline?

Adrenaline
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van L-(–)-adrenaline
Structuurformule van L-(–)-adrenaline
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C9H13NO3
IUPAC-naam (R)-4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzeen-1,2-diol
   
 

Adrenaline (Latijn: ad = bij, ren = nier dus: bijnier) of epinefrine (Griekse benaming) is een hormoon en een neurotransmitter. Het is een catecholamine die wordt geproduceerd in het bijniermerg en in sommige zenuwcellen. Het is dus een lichaamseigen stof dat vrijgemaakt wordt bij het gevoel van gevaar, angst en stress. (Bron: Wikipedia)

Helaas is de hoeveelheid die tijdens een anafylactische reactie door het eigen lichaam vrijgemaakt wordt, niet voldoende om de reactie te kunnen keren. Dat is de reden dat een arts bij de diagnose dat er kans of anafylaxie is, een of meerdere adrenaline auto--injectoren voorschrijft. 

 

Is adrenaline veilig?

Adrenaline in de vorm en hoeveelheid waar het in wordt voorgeschreven is volkomen veilig wanneer het op de juiste manier wordt toegediend (intramusculair of te wel in de spier). Het is zelfs zo dat als er een adrenaline auto-injector op de juiste manier wordt toegediend in het geval dat het niet echt nodig was geweest, dit geen schadelijke effecten geeft bij de persoon die de injectie heeft gehad. 

 

Dus, voor de meeste personen is intramusculaire toediening van adrenaline volkomen veilig, maar de arts die het voorschrijft moet alle bestaande aandoeningen (bijvoorbeeld hartaandoeningen) in overweging nemen. Bèta Blokkers en ACE inhibitoren kunnen de behandeling beïnvloeden. 

 

 

Aantal adrenaline auto-injectoren?
 

Hoeveel adrenaline auto/injectoren zou een kind bij zich moeten hebben - één, of meer dan één?

Er is geen nationaal overeengekomen beleid hierover.
Sommige allergie-experts adviseren dat er twee in elke omgeving aanwezig en beschikbaar moeten zijn voor de navolgende redenen:

 

Er kan één verkeerd afgaan of per ongeluk afgaan. Hoewel dit niet waarschijnlijk zal zijn wanneer er adequate training is gegeven.

 

Een tweede injectie kan nodig zijn omdat de reactie heftiger is dan verwacht en er geen verbetering optreedt binnen 5 tot 10 minuten , of omdat de ambulance niet binnen 15 - 30 minuten aanwezig is.

 

Andere allergie experts hebben meer vertrouwen in de aanwezigheid van één injector op elke locatie. Zij wijzen op dat wanneer de injectie vroeg genoeg wordt gegeven er waarschijnlijk geen tweede nodig zal zijn. Maar een ambulance moet wel gebeld worden.

 

Uiteindelijk zal het aantal adrenaline auto-injectoren dat voorgeschreven wordt ter bepaling zijn van de voorschrijvende arts, in overleg met de patiënt of diens ouders.
Elk geval zal moeten beoordeeld worden op zijn eigen feiten en inschattingen.

 

Op welke leeftijd zou een kind de adrenaline auto-injector zelf bij zich kunnen (moeten) dragen en zichzelf de adrenaline toedienen?

 

Dit hangt af van de volwassenheid van het kind. Op 9, 10 of 11, kunnen sommige kinderen al leren hoe ze de adrenaline auto-injector moeten gebruiken en de injector bij zich dragen. Wanneer een kind meer den één adrenaline auto-injector is voorgeschreven, moet de tweede toegankelijk zijn voor het personeel (de eerste uiteraard ook). het kind moet gerustgesteld worden door uit te leggen dat tijdens een noodsituatie er een noodplan is opgesteld om de situatie te beheersen en waar het personeel van op de hoogte en getraind is. Het personeel zal dan helpen in de behandeling en een ambulance oproepen.

Wanneer ik de adrenaline moet toedienen, hoe snel zal het werken?

Er moeten al heel snel tekenen van verbetering optreden. Maar wanneer er geen verbetering is, of als de symptomen erger worden, dan moet na 5 - 10 minuten een tweede injectie gegeven worden.

 

Wat zal er gebeuren wanneer ik de adrenaline heb gegeven en het kind heeft geen anafylactische reactie?

 

De hartslag kan stijgen en het kind zou voor een paar minuten hartkloppingen kunnen krijgen. Echter er behoeven geen ernstige bijverschijnselen op te treden tenzij het kind al bestaande hartproblemen heeft.

 

Wanneer ik de injector heb gebruikt, waar laat ik deze dan?

 

Wanneer de adrenaline is gegeven, moet er direct daarna een ambulance (bel 112) zijn opgeroepen.
Je moet de injector veilig opbergen en aan het ambulancepersoneel geven opdat zij weten wat er gebeurt en welke medicijnen er zijn gegeven.