De dagelijkse praktijk

Dit gedeelte is een leidraad voor leerkrachten en ander personeel die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen met ernstige allergieën. 

De dagelijkse praktijk voor leerlingen met kans op anafylaxie is eigenlijk bijna net zoals die van de andere leerlingen. 
Zoals eerder aangegeven, mensen met kans op anafylaxie door bijvoorbeeld voedsel, zijn niet ziek, maar worden ziek na inname. 
Als je dit goed begrijpt, dan realiseer je je, dat de aandacht in eerste instantie uitgaat naar het voorkomen van blootstelling aan de stof (voedsel) waar deze persoon allergisch op reageert. 

 • Eten op school
 • Lessen
 • Schooluitjes en sportdagen 

 

Eten op School

 

Zou het voor het allergische kind veiliger zijn om van huis uit voorverpakt eten mee te nemen of eten dat op school wordt bereid?

Dit kan besproken worden met de ouders. Veel scholen zijn er zeker van dat zij allergische kinderen veilig eten kunnen geven en dat zal in veel gevallen het meest ideaal zijn. Er is voldoende goede gedegen advies op onze "Kantine/ Cateraars" pagina.

 

Sommige studenten / leerlingen geven er de voorkeur aan om voorverpakt eten mee te nemen omdat het hen en hun ouders een gevoel geeft dat hetgeen zij eten veilig is. Wanneer dat het geval is, zijn er een paar voor de hand liggende punten te overwegen - allemaal punten van gezond verstand.

 

 1. Kinderen moeten ontmoedigd worden om elkaars voorverpakte eten te delen.
 2. De ruimte waar gegeten wordt moet schoon zijn, en morsingen van melk of andere producten moeten snel en efficiënt opgeruimd worden.
 3. Kinderen moeten hun handen vóór en ná het eten wassen.

 

Er zijn een paar gevallen bij scholen waar het allergische kind alleen aan een tafel moest zitten om alle risico's uit te sluiten. Dit is zeer slecht voor het moreel van het kind en onnodig uit het oogpunt van veiligheid. De juiste voorzorgsmaatregelen zal het risico verminderen.

 

Echter, voor de aspecten rondom pindakaas en snacks met noten moeten zorgvuldige overwegingen en overleg met de ouders plaatsvinden. Hoewel op het risico van toevallig contact met pindakaas waarschijnlijk overgereageerd wordt, kan het het pinda-allergische kind en zijn ouders geruststellen wanneer de leerlingen die boterhammen met pindakaas meebrengen aan een andere tafel worden geplaatst. (waarna die ruimte goed schoongemaakt kan worden) 

 

Ban op noten of pinda.

Er zijn scholen die misschien overwegen om ter bescherming van de allergische kinderen een ban op pinda en noten op school in te stellen, waarmee het dan voor iedere leerling verboden is om het "probleem" voedsel mee naar school te brengen.

Zonder de goede intenties van een school die dit zou willen doen te ondermijnen, gelooft het Nederlands Anafylaxis Netwerk dat er bij zo'n beleid enkele valkuilen optreden:

 

 1. Het is onmogelijk om een absolute garantie te geven dat de school echt "pinda / nootvrij" is. Zonder alle zakken en tassen van de leerlingen elke dag te onderzoeken, kun je niet zeker zijn dat een kind niet ergens een Snickers of chocolade hazelnootreep  heeft weggestopt. Het gevaar is dat allergische kinderen een vals gevoel van veiligheid krijgen waardoor hun alertheid minder wordt.
 2. Wanneer je pinda's of noten bant, wat ga je dan doen wanneer andere ouder verlangen dat je hetzelfde moet doen voor melk, (kippen)ei, sesam, vis, vers fruit en latex? Op een dag zullen andere ernstige voedselallergieën opkomen zoals nu pinda-allergie.
   
 3. Ouders die een pinda / noten vrije zone eisen kunnen een mogelijke confrontatie met andere ouders riskeren. In een dergelijke sfeer zullen de risico's waarschijnlijk groter worden én de kans op pesten wordt waarschijnlijker.
   
 4. Er is sterk voor te beargumenteren dat voedselallergische kinderen een betere bewustwording zullen krijgen over hun eigen allergie en zichzelf vermijdingsstrategieën zullen aanleren, wanneer zij in een omgeving komen waar allergenen onverwachts kunnen optreden. Wanneer ze getraind zijn om oplettend te zijn, zal hun groeiende bewustzijn op een dag hun leven kunnen redden. Bijvoorbeeld een vriend biedt hen op een feestje een koekje aan. Wanneer ze gewend zijn aan een pinda - noten vrije omgeving, zullen ze het koekje zonder na te denken aannemen. ............

 

Lessen op School

Kooklessen en andere lessen waar allergenen aanwezig kunnen zijn moeten zorgvuldig worden overdacht.

 

Er is geen noodzaak om allergische kinderen uit te sluiten van welke schoolactiviteit dan ook!!
Schoonmaak procedures moet zorgvuldig zijn en elk recept dat gemaakt wordt moet goed doordacht zijn op mogelijke allergenen of als het recept toch allergenen bevat, welke andere mogelijkheden je hebt om die allergenen voor iets veiligs te vervangen.

 

Andere kinderen kunnen allergisch zijn voor huisdieren. Het risiconiveau moet besproken worden met de ouders en overleggen hoe dit thuis gedaan wordt opdat er toch een zo veilig mogelijke kookles voorbereid kan worden.

 

 

Schooluitjes en sportdagen

Het is belangrijk dat kinderen met allergieën zich als elk ander kind gewoon kunnen ontwikkelen en niet gestigmatiseerd worden. Ze moeten de mogelijkheid hebben om met alle schoolactiviteiten mee te doen en niet uitgesloten worden van deelname. Leerlingen met kans op anafylaxie moeten niet gestraft worden omdat het lastig is voor de school om hier mee om te gaan. Onthoud: ook buiten de school hebben deze kinderen veelal een (aangepast) sociaal leven en dit kan dus ook op school.

 

Schooluitjes hebben altijd al planning en voorbereiding nodig. Bij schooluitjes, waarbij een kind met allergie ook mee gaat, is, naast de "gewone" voorbereiding en planning, een bijeenkomst met de ouders en het kind noodzakelijk om er zeker van te zijn dat zij gerustgesteld zijn over het verloop en de plannen. Ten minste één persoon (het liefst twee) (de BHV 'er) getraind in de toediening van adrenaline moet bij het schooluitje van de partij zijn. Vanuit het gezichtspunt van het kind is het geen goed idee dat dit een van zijn eigen ouders is - hoewel dit soms onoverkomelijk is - bijvoorbeeld bij personeelstekort.

 

Wanneer sportdagen georganiseerd worden op de locatie van een andere school, zorg er dan voor dat de begeleidende leerkrachten volledig bewust zijn van de situatie van het allergische kind. Ook hier moet een bedrijfshulpverlener (BHV 'er) van het personeel getraind in de toediening van adrenaline deel van het team uitmaken, en de school dat als gastheer optreedt moet ook geïnformeerd zijn. 

 

Wanneer er een schoolreis gemaakt wordt vergeet dan niet om ook het personeel ter plekke en speciaal het keukenpersoneel te informeren en afspraken te maken.

 

 

Buitenschoolse activiteiten

 

Wanneer een ernstig allergische leerling/student zich naar buiten het schoolterrein begeeft - bijvoorbeeld voor sportactiviteiten - moet zijn of haar noodkit (waarin minimaal de Adrenaline auto-injector)  mee! Een personeelslid getraind in de behandeling van allergische reacties moet hem of haar begeleiden.

 

Wanneer er geen voedsel in de buurt is, zal een voedselallergisch kind waarschijnlijk geen reactie krijgen - maar het risico is nooit nul. Bijvoorbeeld ander een kind zou iets te eten hebben meegenomen waar het allergeen in zit en dit willen delen met het allergische kind. Het risico is klein maar bewustzijn hierover moet altijd aanwezig zijn.

 

Altijd de noodkit bij zich hebben is een gewoonte dat het allergische kind zich al vroeg moet aanleren, en het is belangrijk dat de school dit versterkt. Bij jongere kinderen, moet de leerkracht de noodkit bij zich dragen (waarbij zij of hij dit aan het kind laat weten), maar oudere kinderen zouden de noodkit zelf moeten dragen. 

Het is misschien een idee om als opfrisser de training nogmaals door te lopen voordat er een schoolreisje gemaakt wordt met degenen die meegaan met het reisje opdat een ieder weet hoe om te gaan met een reactie.

 

Ook is het van belang om de bestemming van het reisje te evalueren. Is het goed en spoedig bereikbaar door een ambulance? Wanneer de bestemming afgelegen is, is er zenderbereik voor een mobile telefoon? of een betrouwbare vaste telefonische verbinding? Het NAN kan helpen met informatie of er allergie specialisten in de nabijheid zijn. 

 

Dan is er natuurlijk het eten wanneer je aankomt. Wanneer het zelf bereid wordt, kan de ouder of het kind, wanneer het al wat ouder is, betrokken worden bij de planning van het menu en de inkoop van het voedsel!!?

 

Wanneer het eten aangeleverd wordt, is het belangrijk om met de ouders te overleggen over de vereisten en zorg er voor dat dit doorgesproken en begrepen is met het bedienend en keukenpersoneel en dat zij goed de zaken rondom "sporen" en kruisbesmetting begrijpen.

Beter nog is de ouders te vragen dit direct met de mensen ter plekke door te spreken.

 

Wanneer er grijze gebieden zijn waar het niet zeker is dat het voedsel veilig is, bedenk dan alternatieven waarbij het kind niet uitgesloten wordt van de activiteit. Bijvoorbeeld, enkele kinderen nemen hun maaltijden mee in bevroren toestand of vacuüm getrokken, waarbij het dan individueel bereidt of opgewarmd wordt tijdens de maaltijden.

In elk geval moeten allergische kinderen voldoende veilige snacks en dergelijke meenemen opdat zij nooit zonder eten zitten.

 

Vergeet niet dat de ouders ook een verantwoordelijkheid hebben in dit proces:

De belangrijkste punten zijn:

 • Zorg er altijd voor dat een noodkit aanwezig en gemakkelijk bereikbaar is.
 • Denk aan een opfriscursus
 • Voer een risico inventarisatie en evaluatie uit
 • Werk samen met ouders

 

 

Insectengif allergie

 

Insectengif allergie geeft altijd veel angst en heeft zorgvuldige beheersing nodig. Kinderen moeten speciale aandacht besteden aan buiten spelen, altijd schoenen dragen en er voor zorgen dat drinkbekers en flessen afgesloten en in het zicht zijn.

Volwassenen moeten er voor zorgen dat wie ook op de buitenactiviteiten toezicht houdt, volledig is geïnformeerd over de allergieën van de kinderen en dat de juiste medicatie altijd bij de hand is.

 

Meer informatie over insectengif allergie kunt u op deze website van het Nederlands Anafylaxis Netwerk vinden.