Handelen bij een reactie

EEN ANAFYLAXIE IS EEN MEDISCHE NOODSITUATIE!  

Door anafylaxie kan namelijk een levensbedreigende situatie ontstaan die, wanneer er niet direct ingegrepen wordt, fataal kan eindigen.
Er is echter een uiterst effectief eerste hulp middel tegen anafylaxie:
  Adrenaline (Epinefrine) toedienen en direct 112, voor een ambulance, bellen. 
In Nederland
 zijn voor het toedienen van adrenaline er de volgende auto-injectoren beschikbaar: Emerade®, EpiPen® en Jext®

Pas altijd de basis regels voor EHBO toe en waarschuw anderen voor hulp.

Behandeling van Acute Anafylaxis (door iedereen)

 • Patiënt neerleggen met de benen omhoog (voeten op een stoel of krukje) , de luchtweg vrijmaken,

 • Epinefrine (Emerade®, EpiPen® of Jext®) toedienen

 • Bel 112, vraag naar een ambulance en vertel dat het om een anafylactische reactie gaat.

Handelen door niet-medici (de  zgn. Leken):

Wanneer je een allergische reactie krijgt, zullen alle preventieve maatregelen niet geholpen hebben en zul je direct moeten handelen.

Eerst en belangrijk is dat je geleerd hebt om de symptomen te herkennen van een allergische reactie, vervolgens zijn, afhankelijk van de ernst van de reactie, er een aantal acties die je moet uitvoeren. bekijk hiervoor ook de gebruiksaanwijzing voor de Emerade®, EpiPen® en/of de Jext® 

Het NAN Actieplan voor Anafylaxis is een uitstekend hulpmiddel voor thuis, verzorgers, zoals peuter- of kinderleidsters of leerkrachten en ondersteunend personeel in school, maar ook collega's op het werk. 

Je zult de symptomen die bij jou kunnen optreden, en met name de symptomen die zich als eerste manifesteren, ook moeten uitleggen aan de mensen die in jouw omgeving aanwezig kunnen zijn opdat zij deze kunnen herkennen als een (beginnende) allergische reactie.
Verder is het nodig dat je hen ook uitgelegd en getraind hebt hoe zij de adrenaline auto-injector kunnen toedienen, op de juiste wijze op de juiste plaats.

 

Wat moet je doen (bijvoorbeeld als je op het werk bent, of als je kind op school of kinderopvang is):

 1. Wanneer je (het kind) blootgesteld bent (is) geweest of wanneer je denkt dat je (het kind) iets binnen gekregen hebt waar je (het kind) allergisch voor bent (is) en waarvan uit het verleden is gebleken dat je (het kind) daar een ernstige (potentieel levensbedreigende) allergische reactie van kunt krijgen, dan zal dit zich meestal manifesteren in huidklachten. Bij 80% van de mensen die voedselallergie hebben treden huidklachten als eerste symptoom op. Als de arts je (het kind) antihistamine heeft voorgeschreven dan kun je (het kind) nu een voorgeschreven dosis innemen.
 2. Vervolgens wacht je af hoe de allergische reactie zich verder ontwikkeld.
 3. Je legt de adrenaline auto-injector alvast onder handbereik neer en
 4. Licht de familie in, waarbij je verteld dat je de situatie onder controle hebt en dat je de patiënt alvast een antihistaminicum hebt toegediend en nu kijkt hoe de reactie zich verder ontwikkeld.
 5. Je kunt nu ook anderen in je omgeving inlichten en vertellen wat er gaande is.
 6. In 99% van de gevallen zal het antihistaminicum voldoende zijn om de evt. reactie te beheersen, maar mocht de reactie zich uitbreiden waarbij de symptomen meer en ernstiger worden, dan ben je nu voorbereid om actie te nemen wanneer dat nodig mocht zijn.
 7. Als de klachten erger worden en er ook klachten optreden waarbij de ademhaling, dus de luchtwegen, bij betrokken is (dit kun je horen aan kuchen/hoesten; een piepende ademhaling en naar adem snakken (als de klachten nog erger worden dan kan er ademnood ontstaan of zelfs een zogenaamde bronchospasme), dan handel je als volgt:
  Wanneer er dus ademhaling problemen zijn en er een piepende ademhaling optreed, dan zet je de adrenaline auto-injector in de dijbeenspier volgens de gebruiksaanwijzing en belt 112 om een ambulance en je geeft door dat je de ambulance nodig hebt wegens een anafylaxie of anafylactische reactie.
 8. Als de klachten erger worden en i.p.v. luchtwegproblemen treden er problemen op in het bloedcirculatiesysteem op dan kan dat komen door een dalende bloeddruk waarbij de patiënt zich onbestemd gaat voelen, zich flauw gaat voelen, weg begint te zakken en niet goed aanspreekbaar meer is.
  Dit is het moment van ingrijpen. als er niet wordt ingegrepen kunnen de klachten verergeren en kunnen er hartritme stoornissen optreden, patiënt kan flauwvallen en zelfs in shock raken.
 9. Dien de adrenaline toe met behulp van de adrenaline auto-injector, houdt deze gedurende de tijd aangegeven in de gebruiksaanwijzing op zijn plaats en trek deze er rechtstandig dan weer uit. masseer de plek gedurende 10 seconden en
 10. BEL 112 én vraag om een ambulance wegens een anafylactische reactie.

BIJ TWIJFEL DIEN JE DE ADRENALINE TOE!
EN BEL JE 112.

 

Handelen door Medisch personeel
Bron: Ned Tijdschr Allergie 2002;4:163-169

Therapieschema anafylaxis

 

Generieke naam

dosering volwassenen

dosering kinderen

Adrenaline

0,3 - 0,5 mg im

0,01 mg/kg im

Emerade®
EpiPen® 

0,5 mg; 0,3 mg

0,3 mg

0,15 mg

0,15 mg

Jext® 300 ug 150 ug

Clemastine

2 mg iv

0,025 mg/kg iv

Dexamethason

8 mg iv

0,1 mg/kg iv

Prednisolon

50 mg iv

25 mg iv

Salbutamol via dosisaërosol

4 x 100 µg

4 x 100 µg

Salbutamol via jetvernevelaar

5 mg

5 mg

 

im = intramusculair        iv = intraveneus

 

 

Behandeling van Acute Anafylaxis (door Spoed Eisende Hulpartsen en ambulance verpleegkundig personeel)

Wanneer de ambulance komt geef dan door dat er adrenaline is toegediend. Geef de Emerade®, Jext® of EpiPen® aan het ambulancepersoneel. 
Wanneer er ook andere medicatie is toegediend geef dit ook door aan het ambulancepersoneel. 


Het ambulanceverpleegkundige zal nu de nodige stappen nemen om de patiënt veilig te stellen, deze kunnen zijn:

 • infuus inbrengen 

 • antihistaminicum (oraal, subcutaan of intraveneus) Deze antagoneert de werkingen van histamine. Dient na! de adrenaline gegeven te worden.

 • corticosteroïden (oraal, subcutaan of intraveneus). Anti-imflammatoir onderdrukken de verlate en / of geprotraheerde reactie. Dienen eveneens na! de adrenaline te worden gegeven.

 • bij bronchospasme vernevelen met een bètasympathicomimeticum

 • indien geïndiceerd tracheotomie, zuurstof en / of intubatie.

 

NA TOEDIENING VAN ADRENALINE VOOR BEHEERSING VAN EEN ANAFYLACTISCHE REACTIE EN BELLEN VOOR EEN AMBULANCE MOET de patiënt liggend! worden afgevoerd naar het ziekenhuis waar deze minimaal 8 uur ter observatie blijft, in sommige gevallen tot 24 uur.