Onbewezen Testen voor Allergieën

Let op! 

De hieronder beschreven teksten geven alleen een aanwijzing wat een bepaalde methode inhoudt, en ondanks dat er op individueel niveau personen vinden dat de test wel effect had of heeft bij hun, is de effectiviteit van deze methodes niet wetenschappelijk onderbouwd en geaccepteerd.

 

De onbewezen testen voor allergieën zijn: 

 • Bio Resonantie Testen
 • Cytotoxische Voedsel Testen
 • Electrodermal huidtest - VEGA Test
 • ELISA / ACT
 • Haar Analyse
 • IgG Antilichamen tegen voedsel
 • Iridologie
 • NAET Test
 • Pulse Test
 • Toegepaste Kinesiologie- Spierspanning Testen

Hieronder een beschrijving van de methodes / testen:

Bio Resonantie Testen
BRT is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Volgens de beoefenaars van bioresonantie kan deze verstoring met bioresonantie-apparaten worden vastgesteld. Afhankelijk van de richting van bioresonantie kan een verstoring hersteld worden met bioresonantie-apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Soms wordt dit gedaan in combinatie met een al dan niet homeopathisch medicijn.

De verschillende bioresonantie-apparatuur werkt doorgaans met elektroden die de patiënt vasthoudt of die op specifieke punten op het lichaam worden gezet. Soms wordt de huidweerstand gemeten, soms trillingen. Er is apparatuur waarbij bij het meten glazen capsules met de schadelijke stof in de stroomkring worden opgenomen.

Bioresonantie-therapeuten zeggen succes te behalen bij de behandeling van een breed scala aan aandoeningen, variërend van hoofdpijn, allergie, eczeem, littekens, tot gewrichtsklachten en spijsverteringsklachten, maar ook kanker, virusziekten en bacteriële infecties zoals de ziekte van Lyme worden genoemd.

Geen van de verschillende theorieën achter bioresonantie is wetenschappelijk onderbouwd en de effectiviteit van de methode wordt niet bewezen geacht. Medici waarschuwen voor de risico's van het volgen van de alternatieve behandeling.

Cytotoxische Voedsel Testen

Voor deze test wordt bij de patiënt een buisje (5 tot 10 ml) bloed afgenomen. Daarnaast is voor deze test een buisje leidingwater nodig, dus het water waar die patiënt normaal gesproken de aardappels in kookt, thee van zet en de tanden mee poetst. Omdat het bloed binnen 24 uur na afname moet worden onderzocht, worden beide buisjes vervolgens per koerier naar een specialistisch laboratorium in Engeland gebracht. Daar, in het York Nutritional Laboratory, wordt het bloed van die patiënt in contact gebracht met maar liefst vijfenzeventig verschillende dagelijkse voedingsmiddelen en veel voorkomende stoffen. Ook de reactie van het bloed op het eigen leidingwater wordt getest. Bij deze uitgebreide, cytotoxische test wordt telkens één druppel vers bloed in contact gebracht met een druppel concentraat van dat voedingsmiddel of van die bepaalde stof. Onder de microscoop wordt dan gekeken wat er precies gebeurt. Veroorzaakt een bepaald product een heel lichte reactie, dan zullen de witte bloedcellen in dat druppeltje bloed lichtelijk uit elkaar barsten.

 

Electrodermal huidtest - VEGA Test
De VEGA test methode is eigenlijk een "directe dialoog" met uw lichaam. De weerstand wordt gemeten op uw hand (vinger).Uw lichaam reageert met een duidelijk "ja of nee" op de onderzoekstof, die in het meetcircuit wordt gebracht.

 

ELISA / ACT
De ELISA / ACT-test is een bloedtest voor het testen van een breed scala van stoffen waaronder medicijnen, voedingsmiddelen, additieven, conserveringsmiddelen, en milieuchemicaliën.
Voorstanders beweren dat de test sneller allergieën kunnen detecteren.
Volgens voorstanders zijn wij in een gezonde toestand in staat om de stoffen die we eten of worden blootgesteld aan in de omgeving te dulden. Wanneer de belasting van lichaamsvreemde stoffen onze reserves overschrijdt, wordt ons immuunsysteem geactiveerd om verdedigingswerken te mobiliseren tegen de indringers, tenzij ze interfereren met onze cellulaire gezondheid. Maar als we meer allergisch gevoelig worden, is ons immuunsysteem en reparatie systeem continu bezig met de bestrijding van lichaamsvreemde stoffen en de reparatie van de gebruikelijke slijtage wordt uitgesteld. Bij sommige mensen komen de aanvallen zo vaak dat ze aanhoudende tekorten ontwikkelen. In deze staat, zijn ze ook meer vatbaar voor bacteriële of virale infecties, omdat de afweer voortdurend bezig is met het neutraliseren van vreemde stoffen.
Informatie van de ELISA / ACT-test kan u helpen te bepalen welke stoffen een patiënt allergisch te reageren, die vervolgens kunnen worden aangepakt met aanvullingen of wijzigingen in de levensstijl veroorzaken.

Haar Analyse
Hierbij wordt vanuit gegaan dat in het haar allerlei stoffen (afvalstoffen) vanuit het lichaam te detecteren zijn.
Mineralen en spoorelementen zorgen er in iedere lichaamscel afzonderlijk voor dat de stofwisseling goed functioneert. Zo ook in de levende cellen van uw haarwortels. Bij het verhoornen wordt de mineraalhuishouding in uw haren geconserveerd.
Haaranalyse geeft dan ook inzicht in de hoeveelheden van de verschillende elementen die uw lichaam heeft opgeslagen. Deze waarden worden vergeleken met normgemiddelden, zodat een gebrek of een teveel aan bepaalde mineralen of giftige stoffen direct duidelijk wordt.
Klachten kunnen een aanwijzing zijn voor een tekort of een overschot van een bepaalde stof. Zo kunnen huidproblemen komen door gebrek aan Zink en verhoogde gevoeligheid voor allergieën door gebrek aan Mangaan.

IgG Antilichamen tegen voedsel
De theorie is nu dat een patiënt met allergische symptomen (klachten) òf hoge IgE- òf hoge IgG4-titers heeft voor het allergeen/antigeen. Wanneer beide concentraties hoog zijn zal de patiënt door de blokkerende werking van IgG4 op IgE toch geen symptomen of weinig symptomen hebben (Nakagawa, 1988). In dat geval kan een huidtest negatief zijn. Deze theorie wordt wel de theorie of hypothese van De Weck genoemd (De Weck, 1981).
Dit zou verklaren dat patiënten met allergische klachten voornamelijk vrouwen zijn. Vrouwen hebben namelijk significant lagere IgG4-titers dan mannen (Merrett e.a., 1983). Onderzoek van Gamboa e.a. (1986) ondersteunt de hypothese van De Weck echter niet.

 

Iridologie
De iris levert het projectievlak van de organische afwijkingen. Ieder orgaan heeft daarin een projectieveld, waarin het zich manifesteert bij afwijkingen van de normale gezondheidstoestand. Het aanzien van zo'n teken in de iris hangt af van de aard van de ziekte. Bij een maagzweer is het bijvoorbeeld anders dan bij maagkanker.
Uit het teken blijkt eveneens het stadium van de ziekte. Het is niet alleen aanwezig van het begin tot het einde van de ziekte. Ook als de patiënt genezen is, blijft een ernstige ziekte die zich ooit heeft voorgedaan, zichtbaar.
Daar een ziekte ook al manifest is in de iris wanneer deze nog niet acuut is, kan irisdiagnose ook als uitermate geschikt beschouwd worden voor het preventief optreden.

NAET Test
NAET is de afkorting voor „Nambudripad's Allergie Eliminatie Techniek". Met deze unieke methode kunnen allergieën aangepakt en genezen worden. Ervaring heeft ons geleerd dat veel symptomen en aandoeningen zoals hoofdpijn, rugklachten, maag en darmproblematiek en ademhalingsproblemen vaak veroorzaakt worden door allergieën. Indien onbehandeld kunnen deze allergische reacties uiteindelijk leiden tot levensbedreigende situaties. NAET® is een revolutionair en volledig natuurlijke methode waarmee het lichaam weer in balans kan worden gebracht door allergieën en de symptomen hiervan te elimineren.

 

Pulse Test
Hierbij wordt uitgegaan van de polsslag, die gemeten op gezette tijden en bij bepaalde condities een aanwijzing zou zijn voor allergieën.
 

 

Toegepaste Kinesiologie- Spierspanning Testen
In toegepaste kinesiologie worden zogenaamde spiertesten gebruikt. De spiertest zelf houdt in: wie getest wordt steekt bijvoorbeeld een arm naar voren, de tester zegt iets als 'houd vast' en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm. Er zijn nu 3 mogelijkheden:

 1. Er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk 'houden'.
 2. Er is stress: de arm 'houdt niet' en gaat naar beneden. Dit heet onderfascilitatie.
 3. Er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet kan tonen, de spier 'bevriest' als het ware. Dit heet overfascilitatie.

Een beoefenaar van deze behandelmethode wordt geacht in staat te zijn deze drie verschillende mogelijkheden uit elkaar te houden.

Beoefenaars van toegepaste kinesiologie werken holistisch. Hun doel is een mens in balans te brengen - in fysiek, emotioneel, spiritueel opzicht - of om iemand in balans te brengen in relatie tot een bepaald doel. Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen, volgens deze theorie, via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn. Geclaimd wordt dat een disfunctie van bijvoorbeeld het meridiaansysteem gecorrigeerd kan worden. Behandelaars stellen zo'n disfunctie verantwoordelijk voor onbegrepen symptomen.
Er wordt geclaimd dat het makkelijker is om de arm van iemand naar beneden te duwen als die iets vasthoudt dat schadelijk voor hem is, dan als diegene een onschadelijk of positief iets vasthoudt. Het idee hierachter was dat het lichaam verzwakt zou worden door "negatieve vibraties".
Volgens de theorie achter toegepaste kinesiologie worden slappe spieren versterkt als de proefpersoon blootgesteld wordt aan een voedingssupplement dat geschikt is voor hem/haar. Statistische analyse in een dubbelblind wetenschappelijk onderzoek door de ALTA Foundation for Sports Medicine Research in Santa Monica, Californië dat gepubliceerd werd in het Journal of the American Dietetic Association in Juni 1988 liet zien dat er geen verschil was met een placebo, voedingstoffen waarvan eerder was vastgesteld (door spiertesten) dat er een tekort aan was, of voedingstoffen die juist al voldoende aanwezig waren (volgens diezelfde spiertesten). De conclusie was dat toegepaste kinesiologie voor deze toepassing niet nuttiger is dan willekeurig gokken.

Een ander onderzoek testte de validiteit van de spiertesten met behulp van mensen die allergisch zijn voor wespengif; en daaruit blijkt ook dat willekeurig gokken even bruikbaar is.