Allergie is een immuunziekte

Om te begrijpen wat een allergie is, is het noodzakelijk om eerst aan te geven dat het immuunsysteem onlosmakelijk verbonden is met de aandoening allergie. 
Op deze website vindt u meer informatie over wat een allergie is met in de tekst verschillende links naar achtergrond informatie opdat de theoretisch geïnteresseerde bezoeker zich meer kennis eigen kan maken over de verschillende theoretische aspecten die onderliggend zijn aan het ontstaan en de ontwikkeling van allergische reacties. 
Naast de onontkomelijke theoretische informatie vindt u veel informatie over de pragmatische kant en de vele aspecten die te maken hebben en waarvoor maatregelen genomen moeten worden in de omgang of het leven met een allergie of allergieën.

We hopen dat u de website nuttig vindt en wensen u veel lees plezier.

Allergie & Anafylaxie

Immuunsysteem

Allergie

Anafylaxie


Diagnose

Preventie

Therapie

Adressen


 

 

Bronnen voor de informatie op deze website: