Communicatie

 

Communicatie is essentieel bij de beheersing van allergie.
Ouders, leerkrachten en ander schoolpersoneel, keukenpersoneel, artsen en onderwijs autoriteiten, zij allen moeten samen werken bij de ontwikkeling van het beleid en procedures.

 

  • Medische Gegevens
  • Personeel en Ouders
  • Personeel en allergische leerlingen/ Studenten
  • De andere leerlingen / studenten
  • Tijdelijk personeel

                      

Medische Gegevens

 

Uiteraard is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Lees hier meer over de AVG.

Scholen moeten goed en correct geïnformeerd worden over de klachten door medische aandoeningen waar het personeel mee te maken kan krijgen tijdens de tijd en activiteiten dat de leerling onder de verantwoordelijkheid van de school valt. Dit is nodig opdat de school hun verantwoordelijkheid goed kan invullen en het personeel kan informeren en trainen ingeval er iets gebeurt. 

Soms is het nodig dat de school daarvoor een verklaring vraagt van de behandelend arts. Deze kan dan door de ouders gegeven worden. 

Ouders moeten alle informatie die ze nodig hebben kunnen krijgen van hun arts, hun specialist of van beiden.

Daar waar u nog informatie tekort komt, kunnen zij de hulplijn van het Nederlands Anafylaxis Netwerk bellen op  078 639 0356

 

Als er op een school een allergisch kind met kans op anafylaxis is moeten er voorlichting en trainingssessies gegeven worden voor het personeel. Lees hier meer over training

 

Personeel en Ouders

 

Het is uitermate belangrijk dat ouders de school volledig informeren over de allergie van het kind. Het is een plicht omdat anders de school de verantwoordelijkheid niet goed kan dragen als zij niet juist of volledig is geïnformeerd.

De leerkrachten zullen elke verandering in de medische conditie van het kind moeten weten.

 

Personeel en Allergische Leerlingen / Studenten

 

Het personeel zal een goede relatie moeten ontwikkelen met allergische leerlingen / studenten, waarbij er opgelet moet worden dat zij hen niet verschillend laten voelen dan andere leerlingen / studenten.

 

Allergische kinderen zijn niet ziek in de normale betekenis van het woord, en er is geen noodzaak hen uit te sluiten van de normale schoolactiviteiten zoals sport evenementen en schoolreisjes.

 

Afhankelijk van de leeftijd van de leerling / student kun je met hen overleggen wanneer er speciale afspraken gemaakt moeten worden, zoals met betrekking tot schoolreisjes. 

 

Andere Leerlingen / Studenten

 

Vrienden en klasgenoten kunnen en zullen allergische kinderen helpen bij het vermijden van risico's en kunnen / zullen voor hen opkomen wanneer dat nodig is. In feite kan het zijn dat zij het beste veiligheidsnet zijn voor de allergische leerling / student.

 

"Mijn vrienden helpen me echt. Ik heb hen laten zien hoe de EpiPen werkt en hoe ze hem moeten gebruiken. Ze zullen me altijd bijstaan wanneer ik iets moet vragen aan mensen in een cafetaria over de ingrediënten in iets wat ik zou willen eten"

pinda-allergisch meisje, 13 jaar

 

Idealiter zou iedereen voorgelicht moeten worden over allergie, leren wat een reactie veroorzaakt, hoe het te vermijden en wat te doen bij een noodsituatie.

Hoe help je niet-allergische leerlingen dit te begrijpen.

Er voor zorgen dat alle kinderen bewust zijn van de zaken die bij een ernstige allergie horen kan soms een dilemma opleveren voor leerkrachten en schoolpersoneel - hoe verspreid je het bericht met behoud van de privacy.

 

Maar waar het met allergieën te maken heeft, zijn ouders graag bereid de privacy te laten varen. Ze willen eigenlijk wel dat iedereen het weet. Het belangrijkste om dit met hen te bespreken voordat specifieke informatie over hun kind wordt verspreid.

 

Terwijl allergiebewustzijn deel zou moeten uitmaken van de schoolroutine, is het belangrijk te onthouden dat elk kind een individu is en individuele noden heeft. Het is dus belangrijk om geen aannames over hun vereisten te maken.

Manieren om het begrip bij niet-allergische kinderen te vergroten zijn: :

 

Vraag het allergische kind (afhankelijk van de leeftijd) om een voordracht voor de klas te geven; te laten vertellen over haar / zijn allergie(ën) en de "regels" die ze moet volgen om veilig en gezond te blijven

 

Gebruik materiaal zoals de film (DVD) van het Nederlands Anafylaxis Netwerk als voorlichting.

 

Integreer allergie informatie in de les activiteiten wanneer dit zo uitkomt - bijvoorbeeld, wanneer les gegeven wordt over voedsel en voeding.

 

Benadruk het belang dat kinderen hun handen goed wassen met water en zeep, om sporen voedselallergenen, die er zouden kunnen zijn, te verwijderen.

Stuur brieven naar de ouders thuis om hen er aan te herinneren dat er ook kinderen met allergieën op school zijn.

 

Allergieën zouden een onderwerp kunnen zijn op een ouderavond of schoolavond.

 

doe aan fondsenwerving voor het Nederlands Anafylaxis Netwerk, gebruik de gelegenheid om met leerlingen te praten over allergieën en het werk van het Nederlands Anafylaxis Netwerk. 

 

 

Tijdelijk Personeel

 

Het is essentieel dat de leerkracht van het allergische kind of zijn / haar mentor alle relevante informatie overdraagt en doorspreekt met iedere vervanger (invalkracht of collega) die zijn taak tijdelijk overneemt.

 

Het is een keer voorgekomen dat aan een allergisch kind snoep is uitgedeeld,  dat juist het allergeen bevatte waar deze allergische leerling ernstig op kan reageren, door een invaller die niet op de hoogte was van de allergie van het kind.

 

Incidenten zoals deze zijn gemakkelijk te voorkomen. Wanneer een allergisch kind in jouw klas betrokken is bij een gepland uitje of activiteit waar andere leerkrachten bij zijn of les krijgen van een stagiaire zorg er dan voor dat je alle personeelsleden die er bij betrokken zijn goed inlicht en instrueert.

 

Invallers komen vaak op zeer korte termijn, en je hebt soms geen kans om hen persoonlijk te spreken.

Wees voorbereidt op zoiets - laat een actieplan met instructies achter en een foto van het kind (zie het actieplan van het Nederlands Anafylaxis Netwerk op www.anafylaxis.nl ) in of op je bureau, benoem een collega om hem in te lichten en te instrueren en die vragen kan beantwoorden. Moedig het kind aan om zelf ook kenbaar te maken als iemand anders dan jijzelf les gaat geven, dat hij / zij allergie met kans op anafylaxis heeft.

 

Directeuren zouden moeten overwegen om een calamiteitenboek aan te leggen waarin deze gegevens staan, gedetailleerd met wat er vermeden moet worden en wat er gedaan moet worden ingeval van een noodsituatie.