Opzetten BEHEERSPLAN

Voor het allergische kind met kans op anafylaxie, het personeel, de ouders is het belangrijk dat door de school of kinderopvang aantoonbaar serieuze aandacht wordt gegeven aan het beheersen van de omgang met de kans op medische noodsituaties, zoals anafylaxie, maar ook diabetes, epilepsie, ongecontroleerde astma, e.d. door middel van een plan dat met basale beleidsuitgangspunten toeziet op zowel het dagelijkse activiteiten als de noodprocedure.

 

Veel scholen (en kinderopvangcentra) hebben het essentieel gevonden om een persoonlijk protocol op te stellen voor elk kind met een ernstige allergie. Dit is in overleg met en goed bevonden door de ouders, de school, en eventueel de behandelend arts van het kind en schoolautoriteiten.

Het protocol behandeld alle belangrijke aspecten en deze zijn:

  • Symptomen
  • Noodprocedure
  • Medicatie
  • Voedselbeheersing
  • Training van het personeel
  • Preventieve maatregelen
  • Professionele vrijwaring
  • Instemming en overeenkomst

Dit protocol vormt een overeenkomst dat de best mogelijke ondersteuning aanwezig is voor zowel het kind als het schoolpersoneel.

 

Een voorbeeld van het protocol en de offerte voor de cursus omgang met de kans op medische noodsituaties vindt u op deze website.