Vragen en antwoorden over adrenaline

 

Allereerst en heel belangrijk: 

  1. het toedienen van adrenaline met een adrenaline auto-injector (Emerade®, EpiPen®, Jext®) is GEEN voorbehouden handeling.

  2. Adrenaline is de eerste keuze als eerste hulpmiddel bij een ernstige allergische reactie en moet en kan dan ook door iedereen toegediend worden in zo'n geval

  3. Adrenaline toegediend via een auto-injector en op de voorgeschreven manier is niet gevaarlijk. Zelfs niet wanneer het niet echt nodig was geweest.

    Het is belangrijk dat U als gezag binnen de schoolgemeenschap deze boodschap overdraagt.Hoeveel adrenaline auto/injectoren zou een kind bij zich moeten hebben - één, of meer dan één?

Er is geen nationaal overeengekomen beleid hierover. Sommige allergie-experts adviseren dat er twee in elke omgeving aanwezig en beschikbaar moeten zijn voor de navolgende redenen:

 

Er kan een verkeerd afgaan of per ongeluk afgaan. Hoewel dit niet waarschijnlijk zal zijn wanneer er adequate training is gegeven.

 

Een tweede injectie kan nodig zijn omdat de reactie heftiger is dan verwacht en er geen verbetering optreedt binnen 5 tot 10 minuten , of omdat de ambulance niet binnen 15 - 30 minuten aanwezig is.

 

Andere allergie experts hebben meer vertrouwen in de aanwezigheid van één injector op elke locatie. Zij wijzen op dat wanneer de injectie vroeg genoeg wordt gegeven er waarschijnlijk geen tweede nodig zal zijn. Maar een ambulance moet wel gebeld worden.

 

Uiteindelijk zal het aantal adrenaline auto-injectoren dat voorgeschreven wordt ter bepaling van de voorschrijvende arts. Elk geval zal moeten beoordeeld worden op zijn eigen feiten en inschattingen.