INTRODUCTIE RESTAURANT en VOEDSELALLERGIEËN


WAAROM DEZE WEBSITE ALS ER AL MEERDERE WEBSITES ZIJN OVER VOEDSELALLERGIE EN DE HORECA?

 

 

De Stichting het Nederlands Anafylaxis Netwerk is het Informatie, Kennis en Trainingscentrum voor de omgang met de kans op anafylaxie. 

Anafylaxie is de extreme vorm van een reactie door een stof waar iemand allergisch voor is. Anafylaxie wordt uitgebreid besproken op een ander deel van deze website. Als u hier meer oer wilt weten dan kunt de link volgen en de informatie tot u nemen. Voor nu en voor uw gedachtevorming over wat anafylaxie is, is het voldoende dat u weet dat een anafylactische reactie een zeer ernstige allergische reactie is, die potentieel levensbedreigend is. Wanneer de kans op anafylaxie vastgesteld is door een dokter, behoort en zal de allergische persoon een "noodpen" (een adrenaline auto-injector) zijn voorgeschreven, want aan anafylaxie is een noodsituatie, waarbij direct hulp geboden moet worden, en de persoon zal deze noodpen altijd bij zich dragen.

Deze noodpen moet gebruikt worden wanneer de persoon zo'n allergische reactie krijgt en onlosmakelijk hiermee verbonden is het bellen naar 112, voor een ambulance. De persoon moet! dan met de ambulance naar het ziekenhuis vervoert worden en op de Spoedeisende Hulp (SEH-Afdeling) moet verdere medische hulp geboden worden. 

Het is dus een serieuze zaak, maar hoewel 100% veiligheid niet te garanderen is, het is beheersbaar en U kunt uw gasten, die kans hebben op anafylaxie, wel degelijk een veilige maaltijd serveren. 

In deze website www.anafylaxis.nl zijn de websites School&Allergie en Restaurant&Voedselallergieën, opgenomen, omdat je dan een virtuele plek hebt waar alle informatie op één plek te vinden is. 
Naast de wettelijke informatie over de allergenenwetgeving is hier ook informatie te vinden over wat een allergenenmanagement systeem is, en hoe het in elkaar zit.

Uiteraard kunt u via het internet en verschillende websites ook gedeeltelijk hierover informatie vinden. Het voordeel van deze website is dat we getracht hebben om informatie die voor u van belang is of kan zijn, bijeen verzameld hebben uit verschillende bronnen van overheidswebsites, onderzoeksinstituten en wetenschappelijk medische en branche-organisaties. 

 

 

VOEDSELVEILIGHEID

Allergenen Management is onderdeel van het bedrijfsbeheer voor voedselveiligheid!

 

Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid. Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen schade of letsel door: 

 • voedselvergiftiging
 • bederf
 • voedselallergie
 • voedselintolerantie

en andere mogelijke risico's die aan voedsel kunnen zitten. Belangrijke onderdelen van het vakgebied zijn dan ook risicoanalyse, risicocommunicatie en risicobeheer vanuit de verschillende disciplines, zoals de levensmiddelentechnologie,  kwaliteitskunde,  toxicologie, epidemiologie en (voedsel)wetgeving.

Voorbeelden van een voedselveiligheidscrisis zijn de diverse uitbraken van salmonella in voedsel, of de Belgische dioxinecrisis van 1999.

 

Om hierop toezicht te houden heeft de overheid wetgeving opgesteld en een toezichthouder aangewezen. 
De Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt namens de overheid onder meer toezicht op veilige voedselproductie en -verkoop. Dat doet de NVWA bij producenten, handelaren en horeca.
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de productie van veilige en betrouwbare voedingsmiddelen en de voedingssector heeft eigen controlesystemen. Als deze goed op orde zijn, dan krijgen ze meestal minder vaak controles van de NVWA. Zo kan de NVWA meer aandacht besteden aan bedrijven die nog niet voldoen aan alle eisen.

De toezichthouders controleren dat bedrijven een voedselveiligheidsplan hebben opgesteld en de regels voor het bereiden en verkopen van voedsel naleven. 

 

 

VOEDSELVEILIGHEIDSPLAN voor BEDRIJVEN (GMP & HACCP)

 

Bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen. Daarmee voorkomen ze dat consumenten ziek worden. Met een voedselveiligheidsplan brengt een bedrijf in kaart wat er mis kan gaan. En hoe het fouten kan voorkomen. Bijvoorbeeld door toe te zien op:

 • persoonlijke hygiëne van medewerkers;
 • hygiëne tijdens vervoer van grondstoffen (zoals schone melkcontainers);
 • maatregelen tijdens behandeling of verwerking (bijvoorbeeld gebruik van schone machines die brood snijden);
 • verpakking (wordt een product snel genoeg ingevroren);
 • opslag in voldoende schone, donkere ruimtes.

Bedrijven volgen daarbij de regels voor de productie van veilig voedsel van het GMP (Good Manufactoring Practice) principe en het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). Meer info hierover vindt u via deze link.

 

 

ONVEILIGE VOEDSELPRODUCTEN MELDEN 

 

In voedingsmiddelen of diervoeders kunnen stoffen terechtkomen die er niet in horen. Bijvoorbeeld schimmeltoxines of resten van gewasbeschermingsmiddelen. Ook kunnen in diervoeders of levensmiddelen tijdens de productie schadelijke bacteriën terechtkomen. Zoals de listeriabacterie in gerookte vis. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen als ze de toegestane gehaltes overschrijden.

Daarom hebben bedrijven een meldingsplicht als ze schadelijke stoffen in hun product ontdekken. De producent moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inlichten.

 

 

ONVEILIGE VOEDSELPRODUCTEN TERUGVINDEN 

 

Een voedselproducent moet snel kunnen achterhalen waar zijn producten vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Zo kan een bedrijf een onveilig product snel van de markt halen en vernietigen als dat nodig is.

 

 

INTERNATIONALE SAMENWERKING VOOR VOEDSELVEILIGHEID

 

Naast de Algemene Levenmiddelen Verordening (ALV) werken landen van de Europese Unie (EU) samen in 2 andere organisaties:

 

 • Codex Alimentarius:  de Europese Unie (EU) en 187 landen hebben zich aangesloten. Zij spreken regels af voor levensmiddelen. De EU baseert haar standaarden en regels op de Codex Alimentarius.
 • Europese Voedselveiligheidsautoriteit (European Food Safety Authority, EFSA): onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat de Europese Commissie adviseert over de risico’s voor voedselveiligheid en diergezondheid.

 

VERANTWOORDELIJKE MINISTERIES VOEDSELVEILIGHEID 

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat onder meer over:

 • hygiëne en de keuring in het slachthuis;
 • opslag van vlees.
 • kwaliteit en veiligheid van diervoeders;
 • productie van groente en fruit;
 • gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Gezonde voeding en voedselveiligheid vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

 

ALLERGENEN MANAGEMENT SYSTEMEN

Zoals je in de afbeelding hierboven ziet omvat het allergenenmanagementsysteem een aantal aandachtsgebieden waar je met allergenen te maken hebt, of waar aan en over het gebruik van allergenen nagedacht moet worden.