Wetgeving

 

WETTELIJKE KADER REGULIERE EN ALTERNATIEVE BEHANDELAARS

 

Evenals Reguliere behandelaars hebben ook alternatieve behandelaars te maken met verschillende wetten.
Hieronder staan ze beschreven:

 • BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) 1993
 • KZI (Kwaliteitswet Zorginstellingen) 1996
 • WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) 2001
 • WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) 1995
 • WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) 1995

Andere wetgeving waar iedereen bij de omgang met allergieën te maken heeft of kan krijgen zijn

 • Nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Wetboek van Strafrecht
 • Arbeidsomstandigheden wet
 • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuteropvang
 • Wet op het Primair Onderwijs
 • Wet op het Voortgezet Onderwijs
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

 

 

Hier lees u meer over bovenstaand onderwerp