Wanneer iemand een ernstige allergische reactie krijgt door een stof (zoals voedsel, insectengif, medicijn) waardoor een anafylaxie kan ontstaan, dus een potentiële levensbedreigende allergische reactie, dan is dat een medische noodsituatie!
Zo'n allergische medische noodsituatie ontstaat doordat de stof in het lichaam is gekomen (bij voedsel door inname (eten); bij insectengif door een steek van bijvoorbeeld een wesp of bij). 

Hoewel het toedienen van een adrenaline auto-injector in de vorm van een Emerade®, EpiPen® en Jext®, in het geval dat het niet nodig was geweest, zal er door de hoeveelheid ingespoten adrenaline, uiteraard mits op de juiste manier en op de juiste plaats in het lichaam, geen schadelijke effecten optreden. 

Het Noodactieplan bij anafylaxie (beschikbaar voor de in Nederland verkrijgbare adrenaline auto-injectoren) geeft aan welke stappen genomen moeten worden voor het handelen in een noodsituatie. 

Hoewel bij een allergische reactie de symptomen snel kunnen optreden, zal bij de meerderheid de eerste symptomen optreden daar waar het eerste contact heeft plaatsgevonden. 

 

wordt spoedig verder aangevuld.....