De Informatie/Educatiemap over Allergie & Anafylaxie

Wanneer er kans bestaat dat er een ernstige allergische reactie optreedt, dan is het noodzaak dat er een aantal zaken goed geregeld worden.

 

Voor het beheer van de aandoening zijn eigenlijk maar twee hoofdzaken van belang.

 

Als eerste is het van belang dat u streeft naar het verkrijgen van de juiste "informatie" die voor u van belang is.

Ten tweede moet deze informatie "gecommuniceerd" worden.

 

Deze twee onderdelen zijn van essentieel belang bij het vormgeven van een zo veilig mogelijk omgeving.

 

Informatie + Communicatie  => Risicobeheer

 

Deze methodiek is eigenlijk altijd geldig. En mensen met allergie, en zeker zij die kans hebben op een ernstige allergische reactie passen (onbewust) deze methode al toe. We zijn op ons gebied al meer of minder "risk managers".

 

Toegepast op het aandachtsgebied allergie is dus deze methodiek ook geldig, en is het van belang dat je de juiste allergie-informatie krijgt.

 

Voor het inwinnen van deze allergie-informatie is de eerste bron de arts die de diagnose heeft gesteld en je behandelend arts (als je doorverwezen bent naar een medisch specialist.

Als er iets niet duidelijk is, vraag dan door en laat het op een andere manier uitleggen. Als je meer vragen hebt en de arts kan deze niet beantwoorden kijk dan op de website van het Kennis en Informatiecentrum voor Anafylaxie, het NAN, www.anafylaxis.nl

 

Het NAN (EAT) heeft vele contacten op meerdere gebieden en wij kunnen je dus ondersteunen bij het vinden van antwoorden en begeleiden met het vormgeven van de dagelijkse dingen.

Om u als gesprekspartner voor te bereiden heeft het NAN een educatiemap met essentiële evidence based informatie over allergie en anafylaxie samengesteld.

Deze map is te bestellen via de webwinkel, echter wanneer u ondersteuner wordt van het NAN krijgt u periodiek E-Shock toegezonden, het digitale tijdschrift over alle aspecten die te maken hebben met de preventie en omgang met de kans op een ernstige allergische reactie, dan krijgt u deze educatiemap gratis toegezonden.

De Map bevat een aantal boekjes over Allergische aandoeningen (inhoud: Ontstaan allergische aandoeningen; Diagnose allergische aandoeningen; Behandeling van allergische aandoeningen; Voedselallergie en – Overgevoeligheid; Rol van pindaolie bij pinda-allergie; Referentiekaart HORECA; Denk Allergie poster; Voedselallergenen  wetgeving; Insectengifallergie;  Medicijnen-allergie;  Latexallergie; Informatie voor kinderen) en een boekje over de Anafylaxis (52 pagina's). Folders en andere informatie.

 

U kunt de informatiemap bestellen in de Webwinkel: klik hier.

 

Of toegezonden krijgen wanneer u ondersteuner wordt van het NAN: klik hier