Het tijdschrift van het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN) is E-Shock - Het tijdschrift voor de omgang met de kans op een ernstige allergische reactie.
Via het tijdschrift, dat periodiek verschijnt, informeert het NAN u over de ontwikkelingen op het gebied van verschillende aspecten rond allergieën. Wetenschappelijke publicaties worden naar het Nederlands vertaald en herschreven opdat de niet medisch opgeleide lezer de ontwikkelingen en resultaten van een onderzoek ook kan begrijpen. Het tijdschrift wordt ook gebruikt om aankondigingen of oproepen te verspreiden. Ook vindt de lezer een rubriek vraag en antwoord, van vragen die we in de periode voorafgaand aan de uitgave van het tijdschrift zijn gesteld.

LEES DIT GOED!
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het verplicht om u er op te wijzen en uw expliciete vrijwillige ondubbelzinnige toestemming te vragen voor de registratie en opslag van de gevraagde gegevens voor het abonnement en de allergie gerelateerde mailing ( zoals voedselwaarschuwingen en enquêtes) die door het NAN verzonden worden. 

Het NAN mag op grond van de AVG persoonsgegevens alleen verzamelen als het NAN daarvoor een doel heeft.
Dit doel moet: • welbepaald; • uitdrukkelijk omschreven; en • gerechtvaardigd zijn.
Het doel van het NAN is het verzenden van het digitale tijdschrift E-Shock en aan Allergie gerelateerde berichten

De verwerking van de persoonsgegevens voor het verzenden van de informatie kan plaats vinden op basis van de volgende grondslagen: 

  1. De eerste grondslag voor verwerking is de verwerking op grond van ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
  2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
  3. De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke plicht van de verantwoordelijke 
  4. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene 
  5. Het verwerken van gegevens is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 

De verwerking van de persoonsgegevens door het NAN vindt plaats op basis van de grondslagen genoemd bij 1; 2; 3; 

Uw toestemming wordt gegeven wanneer u een abonnement op E-Shock van het NAN neemt.
Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het abonnement. Wanneer u uw abonnement opzegt en beëindigt wordt aan het einde van de looptijd van het abonnement de gegevens verwijderd. 

 

Ondersteuning van het NAN en u krijgt periodiek E-Shock toegezonden.
De grote voordelen van E-Shock zijn:

  • We kunnen u beter op de actuele informatie rond om Anafylaxie informeren.
  • We kunnen u sneller op de hoogte houden van recente allergie gerelateerde medische informatie, bij ieder nummer zullen we zeer recent allergie gerelateerd medisch onderzoek bespreken.
  • We kunnen ook melding gaan maken van kinderdagverblijven en scholen die hun organisatie goed op orde hebben voor kinderen met kans op een ernstige allergische reactie.
  • Ook bij waarschuwingen van fouten met etikettering krijgt u via uw e-mailadres een waarschuwing van ons.

Het digitale tijdschrift is slechts één van de activiteiten van het NAN, we hebben geen abonnementsbijdrage per kalenderjaar, maar als u de websites naast het Digitale Tijdschrift en de NAN Facebook pagina een goede en voor u terugkerende bron van informatie vindt wordt het zeer gewaardeerd wanneer u een bijdrage overmaakt.

U kunt zich aanmelden via deze link

 

We hopen dat u het NAN op deze manier gaat ondersteunen.