Pas de diagnose gesteld


"Allergie met kans op anafylactische reactie! 

Misschien zelfs kans op een anafylactische shock reactie!"

De dokter heeft een adrenaline auto-injector voorgeschreven voor het geval dat er een levensbedreigende reactie optreedt. Hij heeft op een rustige en duidelijke manier uitgelegd wanneer de EpiPen® gebruikt moet worden, hoe de EpiPen® geplaatst moet worden en op welke plek de Epinefrine (adrenaline) geïnjecteerd moet worden. De dokter liet de moeder ook nog eens oefenen met een oefenpen (EpiPen® Trainer) net zolang dat ze het goed door had.

Hij vroeg daarna of ze alles hadden begrepen en zei dat hij hen na 6 weken weer terug wilde zien om de zaken nog eens door te praten.

Herkenbaar?? ……. Voor een enkeling misschien wel, maar helaas voor de meesten nog steeds niet!

Het zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Een dokter die na het stellen van deze diagnose de tijd neemt om de patiënt of diens ouders op een juiste manier te instrueren en te begeleiden.

Want…..wanneer de diagnose anafylaxie gesteld wordt dan heeft dit in het algemeen een flinke impact op het leven van de patiënt en wanneer het een (klein) kind betreft de ouder(s).


Het is toch nogal wat. Te horen krijgen dat er een kans is dat door een allergische reactie je je kind kan verliezen. De wetenschap dat deze kans heel erg klein is wanneer er goed mee om gegaan wordt doet niets af aan de zwaarte van de mededeling.


Je leven wordt nooit meer zoals het geweest!

Lees verder>>