Familie, Vrienden of Werk
 

Familie

Wanneer jezelf of je kind de diagnose (voedsel)allergie met kans op anafylactische reactie hebt gekregen zal er iets wezenlijks binnen het gezin en de familie gaan veranderen.

 

Gezin:
In eerste instantie zal het allergeen of zullen de allergenen uit het dagelijks menu (moeten) verdwijnen. Wanneer het (kleine) kinderen betreft die de broodnodige voedingsmiddelen binnen moeten krijgen om met een volwaardige maaltijd zich tot gezonde mensen kunnen ontwikkelen betekent dit dat er via een diëtiste bekeken zal moeten worden hoe het dagelijks menu er uit zal gaan zien.

Zomaar zondermeer voedingsmiddelen laten vallen uit het menu is voor deze groep uit den boze, daar er dan op de langere termijn andere aandoeningen kunnen ontstaan zoals groeistoornissen, maar ook ontwikkelingsstoornissen.

Maar ook wanneer het volwassenen betreft, hoewel hier de noodzaak beduidend minder kan zijn, zal er evt. met behulp van een diëtiste aanpassingen aan het menu gemaakt moeten worden opdat er toch een smakelijke maaltijd op tafel gezet kan worden.

 

Bij een gezin dat uit meerdere personen bestaat ontstaat dan het dilemma: alleen op "dieet" of allemaal.
Ingeval van extreme reacties op bepaalde voedingsmiddelen is het raadzaam om hierover goed met elkaar te praten.
Het is noodzakelijk dat iedereen doordrongen is van het feit dat er iets ernstig kan gebeuren wanneer de persoon die allergisch is ook maar de geringste hoeveelheid binnen krijgt.

 

Voorbeeld:
het geval van een pinda-allergisch kind opgroeiend binnen een gezin met meerdere broertjes en zusjes. Voorheen was de boterham met pindakaas een geliefd onderdeel van het ontbijt. De broertjes en zusjes willen dat nog steeds ondanks dat er iemand allergisch (anafylactisch) op enige blootstelling kan reageren. Ze gaan er vanuit dat zij de blootstelling wil kunnen vermijden. Dit is zo afgesproken en is ook zo gegaan. Altijd werd voor het bereiden van het allergische kind schoon bestek gebruikt en steeds gebeurde er niets. Op een dag moest er weer een boterham bereid worden voor het allergische kind en iemand pakte een mes, dat er op het oog schoon uit zag, niet wetende dat het slechts afgeveegd was nadat er een boterham met pindakaas mee gesmeerd was. De boterham werd gemaakt en verpakt om mee te nemen naar school. Op school tijdens de pauze eet het allergische kind de boterham en krijgt een allergische reactie. Tijdig ingrijpen van de schoolleerkracht zorgt er voor dat dit geval goed afloopt, slechts een opname in het ziekenhuis en de volgende dag weer naar huis. Er werd besloten om vanaf die tijd geen pindakaas meer in huis te nemen om dit soort voorvallen te voorkomen.

Dit voorbeeld illustreert dat er altijd, ondanks goede afspraken, toch iets kan gebeuren. 100% veiligheid bestaat niet!
Het is dus zaak om hier goed over te denken of men deze risico's wil nemen of dat met de risico's zo veel mogelijk wil beperken.

Het NAN raadt aan om zoveel mogelijk de drie R's te volgen: Rust, Reinheid en Regelmaat. In dit geval zou er meer rust (minder stress) in het gezin zijn wanneer voortijdig besloten was om te zorgen dat eventuele blootstelling niet plaats kan vinden.

 

Familie en Vrienden:
Naast het gezin zal ook de naaste en verdere familie ingelicht moeten worden over wat er kan gebeuren wanneer de allergische persoon blootgesteld wordt aan de stof waar op deze reageert.

Allergische volwassenen moeten niet terughoudend zijn over hun allergie!
Het gaat om de eigen of het kind zijn gezondheid en gevoeligheden om oom, tante, opa, oma niet te kwetsen gelden hier niet meer.
Je of het kind blijft dezelfde persoon maar er zullen bepaalde gerechten die zij (op een bepaalde manier altijd ) bereiden niet meer gegeten kunnen worden.
Dit zul je moeten vertellen en geef dan eventueel ook alternatieven aan. Je twijfelt niet aan hun kookkunst en je wilt graag blijven komen.

 

Bij kinderen zullen de beide ouders dit aan de rest van de familie moeten vertellen. Ook hierin moeten beide ouders elkaar steunen omdat er anders gevoeligheden kunnen ontstaan tussen de verschillende familieleden. Dit is soms niet gemakkelijk omdat er nog steeds mensen zijn die niet volledig de consequenties begrijpen van het hebben van de kans op een ernstige allergische reactie. Je zult nadien ook nog horen: "dit kleine beetje kan toch geen kwaad?!" En dan zul je weer uit moeten leggen dat het wel kwaad kan.

En dan is dit de familie die een nauwere band heeft. Maar het is ook voor u een leerproces om goed de juiste informatie over te brengen. Uw familie kan dan juist het publiek zijn waar u dit leert en oefent, want eens komt de tijd dat u dit ook aan de "buitenwereld" zal moeten overdragen. Uw kind zal eens naar de kinderopvang gaan of naar school en ook bij vriendjes gaan spelen of een vriendje of vriendinnetje krijgen.

 

 

WERK
Op het werk is het van belang dat de naaste collega's weten dat je een ernstige allergische reactie kan krijgen en dat je daarvoor een adrenaline auto-injector bij je hebt. Niet alleen je collega's, maar ook je leidinggevende en je werkgever moeten geïnformeerd worden. (dit is eigenlijk verplicht, omdat de werkgever ook verantwoordelijk is voor werk gerelateerde veiligheid van zijn personeel)
Met deze informatie behoort de werkgever aan de gang te gaan, omdat deze verplicht is om de veiligheid van zijn werknemers zo goed mogelijk te borgen. Klik hier voor de mogelijkheid van een cursus bij uw werkgever.

 

Lees verder>>