Diensten van het NAN

Het Kennis en Informatie Centrum Stichting Het Nederlands Anafylaxis Netwerk heeft grote expertise opgebouwd in verschillende gebieden en biedt haar diensten aan voor:

 •  ONDERSTEUNING
   

  • Individuele Ondersteuning: 
   Hieronder verstaan we de persoonlijk hulp aan personen die te maken hebben met de kans op een ernstige allergische reactie. te denken valt aan hulp bij de invulling van het dagelijks leven na de diagnose; adviezen over de omgang met deze aandoening met betrekking tot familie, kinderopvang, school, etc.

  • Collectieve Ondersteuning: 
   Deze ondersteuning is het minst zichtbaar omdat dit overleggen met, consulten over, aanleveren van perspectieven vanuit de kans op ernstige allergische reacties aan overheden en institutionele organisaties werkzaam in die gebieden die raakvlakken hebben met de interacties van personen met kans op anafylaxis.

  • Bedrijfsmatige Ondersteuning
   Deze ondersteuning betreft het geven van informatie en adviezen aan ondernemingen die te maken hebben met het preventieve beheer van allergenen blootstelling via hun producten of activiteiten.
    

 • BELANGENBEHARTIGING
   

  • Deze activiteit behelst alle zaken die ten goede komen aan patiënten of organisaties die te maken hebben met het risico op een ernstige allergische reactie.
   Ultimo zijn hiermee de belangen gediend van de patiënt, echter in plaats van een antagonistische instelling gaan we uit van een coöperatieve instelling, opdat er een win-win situatie ontstaat.
    

 • EDUCATIE
   

  • Vaak zien we dat angst voor de omgang met deze aandoening voortkomt uit onwetendheid. Voorlichten met de juist gedoseerde informatie op het juiste moment kan er voor zorgen dat de angst weggenomen wordt en er een open situatie ontstaat voor het bouwen aan een structurele veiligheid in de omgeving van de allergische persoon die kans heeft op een ernstige reactie. 

   Het NAN heeft cursussen ontwikkeld en geeft op professionele wijze trainingen aan besturen en personeel van kinderopvang, scholen en werkgevers en werknemers in de levensmiddelenindustrie over de omgang met en vormgeving van de omgeving en omstandigheden van personen die kans hebben op een ernstige allergische reactie.
    
   De cursussen zijn gebaseerd op medische, arbowettelijke, en voedselveiligheid grondslagen, maar hebben een pragmatische interactieve opzet. 
   Een van de cursussen geeft gelijkertijd handvatten voor de invulling van andere medische noodsituaties, naast anafylaxis, zoals diabetes, epilepsie, of zware astma.
    

 • INFORMATIEVOORZIENING
   

  • Het NAN gelooft in vrije toegang voor iedereen die informatie nodig heeft voor de invulling van het leven met de kans op een medische noodsituatie. Het NAN probeert in begrijpelijke taal (maar soms ontkom je niet aan een bepaald jargon) de informatie beschikbaar te stellen, daarnaast richten we ons op specifieke doelgroepen waarvoor we dan speciale informatiebronnen voor opzetten. 
   E-Shock! is het tijdschrift voor de ernstige allergische reactie, hierin worden onderwerpen besproken die voor u van belang kunnen zijn; wetenschappelijke informatie en informatie van belang voor het dagelijks leven vanuit het "evidence based" principe.
   De website 
   www.anafylaxis.nl: is dé standaard informatiebron over allergie en anafylaxis, frequent aangevuld met informatie uit wetenschappelijke bronnen, maar ook uit de dialogen met de verschillende stakeholders die met de beheersing van deze aandoening te maken hebben. 
   Uit deze website wordt ook informatie gehaald voor de websites: 
   www.schoolenallergie.nl: informatiebron initieel opgezet voor scholen en kinderopvang, maar ook bruikbaar voor werkgever/werknemer relaties; In het gedeelte van www.anafylaxis.nl over de HORECA vind je de informatiebron voor de horeca (bijvoorbeeld chef-koks, eigenaren, personeel maar ook gasten) over voedselallergie en de beheersing van de voedingsmiddelen (in dit geval allergenen genoemd) en de preventie van blootstelling aan allergische gasten;
   Het gedeelte voor pubers en studenten 
   is een gecombineerde deel voor die specifieke doelgroepen die volgens de statistiek het grootste risico op een reactie lopen. In deze website staat uiteraard informatie over de aandoening, maar speciaal aangepast aan de leeftijdsfase, hoe te communiceren en waarop te letten om jezelf zo goed mogelijk te vrijwaren van reacties zonder dat dit je sociale leven benadeeld.
    

 • ONDERZOEK
 • Het NAN participeert in vele nationale en internationale sociaal-medisch en psychologisch wetenschappelijke onderzoeken en voert ook zelf onderzoek uit naar effecten in en door deelgebieden van de aandoening. Verder probeert het NAN medisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te initiëren. Tevens neemt het NAN deel aan nationale en Internationale onderzoeksprojecten.
  Helaas heeft het NAN niet de financiële middelen om zelf als sponsor te kunnen fungeren voor onderzoeksprojecten op het brede gebied van anafylaxis, allergie of de psychologische, sociale en maatschappelijke impact van deze aandoening. Mocht u ons op dit specifieke gebeld willen ondersteunen, neemt u dan contact met ons op.

 

CONTACT
Wilt u van de diensten van het NAN gebruik maken? 
Stuur een e-mail naar steun@ernstigeallergie.nl (onze voorkeur)
dan bellen wij u terug.