Vergelijk tussen het injecteren van adrenaline met een injectienaald en spuit vs. een adrenaline auto-injector (EpiPen®)

 

Soms is er onduidelijkheid over de toediening van adrenaline bij een anafylactische reactie. 

Hier wil het NAN ingaan op de toediening van adrenaline door medische (nood)hulpverleners.
Door het bestaande en groeiende probleem van obesitas, ook bij personen met kans op anafylaxie door oorzaken zoals een allergie voor voedsel, insectengif, medicijnen, latex, zijn er gedachten en meningen over de lengte van de naald van de meest voorgeschreven adrenaline auto-injector. Deze zou te kort zijn, wat een reden kan zijn voor het gebruik van een injectiespuit met naald (waarvan je dan de lengte zelf kunt kiezen) door medisch opgeleid personeel zoals bijvoorbeeld ambulancepersoneel en personeel op de spoed eisende hulp afdeling.

 

De adrenaline auto-injector, zoals de EpiPen® die besproken wordt in de studies waar de artikelen over gaan, wordt in de meeste gevallen (helaas niet altijd en niet in voldoende mate) wel voor geschreven aan patiënten met een gediagnosticeerde kans op anafylaxie (ernstige potentieel levensbedreigende allergische reactie) maar de adrenaline auto-injector zal in het algemeen geen deel uitmaken van de standaard medische hulpmiddelen bij medische (nood)hulpverleners. Het NAN vindt dat het goede zaak zou zijn wanneer dit wel zo zou zijn.

 

Uit deze twee onderzoeken is gebleken dat het gebruik van de adrenaline auto-injector een aantal voordelen heeft ten opzichte van het optrekken en toedienen van adrenaline met een injectiespuit met naald.


Er wordt geconcludeerd dat
Adrenaline-afgifte met EpiPen® kan resulteren in hogere piekblootstellingen en grotere vroege blootstelling aan systemische adrenaline in vergelijking met een IM-spuit. Bovendien kan toediening van adrenaline via EpiPen® zorgen voor een consistente systemische levering van adrenaline, ongeacht de onderhuidse vetlaag van de deelnemers.
De link om dit artikel te downloaden in het Nederlands vindt u hier.

Tevens zijn er ook bedenkingen over de lengte van de naald van de EpiPen® voor de toediening van de adrenaline in de spier bij mensen met obesitas. De lengte van de naald is ca 15 mm. Het blijkt uit onderzoek dat de indringing van adrenaline in het lichaam, door de lengte van de naald in combinatie met de kracht van het uitspuiten van de adrenaline door het ontworpen mechanisme van de EpiPen®, ca. 30 mm is. Dit is ruimschoots voldoende om ook bij personen met obesitas de adrenaline in de spier te injecteren.
De link om dit artikel te downloaden in het Nederlands vindt u hier.

 

Op basis van voorstaande informatie concludeert het NAN dat de EpiPen® beter werkt dan het toedienen van adrenaline met een Injectiespuit met naald

Ondanks het feit dat de kosten van een of meerdere ampullen plus een injectiespuit met naalden beduidend lager zijn dan de kosten van een adrenaline auto-injector vindt het NAN dat dit geen overwegende factor mag zijn voor de keuze om geen adrenaline auto-injector in de standaard uitrusting van medische (nood) hulpverleners op te nemen.