E-Shock Voorjaar 2018

Column Jessica

Download
Column Jessica
Download het artikel en lees waarom je eerst de situatie moet herkennen. Welke symptomen treden op en hoe reageer je daar op.
-
Column Jessica voorjaar 2018.pdf
Adobe Acrobat document 290.1 KB

Apotheker redt toerist

Download
Apotheker redt toerist
Een anafylactische reactie op straat, na het eten van iets waar toch dat allergeen waar je anafylactisch op reageert, in zit. Gelukkig heeft deze apotheker de zaak goed in geschat en direct hulp geboden. Download het artikel en lees verder.
-
Apotheker redt Toerist.pdf
Adobe Acrobat document 316.5 KB

De eerste noodhulp wanneer het heel druk is op de weg

Download
Eerste hulp behandeling: Wie komt als het heel druk is op de weg?
Dit stukje schijnt licht op de toppers die hulp bieden en vaak als eerste aankomen, soms met gevaar voor eigen leven, want motorrijders worden in het huidige verkeer vaak over het hoofd gezien door het autoverkeer.
Ambulance-motoren worden ingezet als "rapid responser" en wordt bemand door een ambulanceverpleegkundige die ook op de (auto) ambulance werkt.
-
De Eerste Noodhulp wanneer het heel druk
Adobe Acrobat document 300.4 KB

Adrenaline/ Epinefrine in Ernstige Allergische Reacties

Download
Adrenaline/ Epinefrine in Ernstige Allergische Reacties
De huidige richtlijnen bevelen intramusculaire (in de spier) toediening van adrenaline aan als eerstelijns medicijn (dus als eerste hulp middel) voor de spoedbehandeling van ernstige allergische reacties (anafylaxie), maar er is geen gerandomiseerde onderzoeksonderbouwing die deze overeenkomst ondersteunt.
Download het artikel en lees waarom, het kan een leven redden.
-
Epinefrine in Ernstige Allergische React
Adobe Acrobat document 306.9 KB

Het SchoolNutsonderzoek

Download
Zelf gerapporteerde Voedselallergische reacties en Anafylaxie in het schoolnutsonderzoek
In dit populatie gebaseerde onderzoek bij pubers/adolescenten wordt welke de frequenties en risicofactoren zijn voor pubers/adolescenten (10 - 14 jarigen) die allergische reactie hebben die veroorzaakt worden door accidentele opname van allergenen .
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn van dit onderzoek.
het SchoolNuts onderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Mensen en Huisdieren

Download
Mensen en Huisdieren
Mensen houden van huisdieren. Bijna 70% van de gezinnen heeft een dierlijke metgezel en dat aantal groeit. Maar soms brengt het binnenhalen van onze harige vrienden enkele vervelende bijwerkingen met zich mee en één van de grootste komt door allergie.
Lees dit artikel om alles te leren over huisdierallergieën.
-
Download het artikel en weet wat je kunt doen en laten.
Mensen en huisdieren.pdf
Adobe Acrobat document 1'015.9 KB

Het verslag van de 4e NORA bijeenkomst

Download
Kans op overlijden door anafylaxie
Een kort overzicht van de huidige trends in het management van anafylaxie zoals deze besproken op basis van de bevindingen uit de analyse van de registratie van het Europese Anafylaxie Register.
-
Download het artikel en lees wat er besproken was.
NORA Verslag 4e bijeenkomst.pdf
Adobe Acrobat document 282.0 KB

het NUTCRACKER onderzoek

Download
Vermijden van alle noten bij een allergie voor één noot?
Er bestaan onduidelijkheden met de betrekking tot de diagnose van notenallergie. Als er een reactie optreedt door een noot en er wordt een diagnose van allergie voor de noot vastgesteld, dan wordt vaak het advies gegeven om maar alle noten te vermijden. Maar is dit wel juist of handig. Deze samenvatting geeft enig inzicht in de bevindingen van een onderzoek naar de kruisreactiviteit van noten.
-
Download het artikel en lees wat er de onderzoekers gevonden hebben
Nutcracker onderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 590.2 KB

Op Eigen Benen staan: Tieners en jongvolwassenen met allergische aandoeningen helpen onafhankelijk te worden.

Download
Op Eigen Benen staan
Adolescenten met allergische aandoeningen, zoals voedselallergie, astma en allergisch rhinitis staan voor unieke uitdagingen bij de overstap om op eigen benen te staan en onafhankelijk van thuis te wonen.
Dit artikel probeert inzicht in deze materie te geven en aanwijzingen te geven om deze transitie zo vlotjes mogelijk te laten verlopen opdat ook ouders dit los kunnen laten
-
Download het artikel en lees wat de aandachtspunten zijn....
op eigen benen staan.pdf
Adobe Acrobat document 735.9 KB

Impact van Orale Voedsel Provocaties

Download
De impact van OVP op de Kwaliteit van Leven.
Een samenvatting van een systematisch review over de beschreven informatie over dit onderwerp.
In deze samenvatting wordt beschreven hoe er getracht is in te schatten wat de impact is van diagnostische interventies voor voedselallergie op de HRQL
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn.
OVP QoL.pdf
Adobe Acrobat document 315.3 KB

Het PITA Onderzoek

Download
Het Pinda Gastro-Intestinale toediening als orale immunotherapie bij adolescenten
Orale immunotherapie (b)lijkt effectief te zijn bij gedesensibiliseerde patiënten, maar heeft belangrijke bijwerkingen, waaronder anafylaxie en maag-darm klachten. In dit onderzoek wordt onderzocht om te beoordelen of deze nieuwe manier van toediening werkzaam is.
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn.
PITA onderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 346.0 KB

Bereidheid van ouders om pinda vroeg te introduceren

Download
Vroege introductie van pinda. Hoe wordt dit ontvangen door ouders?
Richtlijnen voor de vroege introductie van pinda ter voorkoming van pinda-allergie bij hoog-risico baby's zijn door de Amerikaanse overheid al ruim een jaar geleden ingesteld. Wordt deze richtlijn uitgevoerd? Worden de ouders voorgelicht en uitgelegd dat het een goede zaak is om zo vroeg mogelijk te beginnen met die introductie? Wordt de richtlijn gevolgd?
-
Download het artikel en lees wat de resultaten zijn.
Vroege pinda introductie bereidheid 2018
Adobe Acrobat document 289.0 KB

Nationale (US) trends in opname SEH en hospitalisatie

Download
Trends in Spoedeisende Hulp afdeling opnames en Hospitalisatie voorvoedselgeïnduceerde Anafylaxie van kinderen in de VS
Voedsel is de grootste oorzaak van anafylaxie bij kinderen die gezien worden op SEH afdelingen in de Verenigde Staten.
Dit onderzoek laat zien wat de trends in de tijd zijn.
-
Download het artikel en lees wat de bevindingen zijn.
Trend US hospitalisatie Anafylaxie.pdf
Adobe Acrobat document 252.3 KB