Verbranden van een Pinda:  zijn er gevolgen voor een pinda-allergische persoon!?


Deze vraag werd gesteld door een leerkracht die tijdens de les een proef wilde doen, echter die proef is uit voorzorg niet uitgevoerd, omdat ze niet zeker weten of het verbranden van een pinda gevaarlijk is voor mensen met een pinda-allergie.

Allereerst een stukje uitleg wat verbranding eigenlijk is.

 


Verbranding, een ander woord dat er voor gebruikt kan worden is oxideren. M.a.w. door zuurstof te verbinden aan de componenten van een stof noemt men verbranden. Door verbranding kun je bepalen hoeveel energie er vrijkomt door het verbranden van een bepaalde stof.

 

Wat houdt deze natuurkunde proef in?
In voedsel zit energie opgeslagen, die we gebruiken om ons lichaam warm te houden en te bewegen. Omdat duidelijk te maken is de proef met het verbranden van een pinda bedacht.
Het is een prima practicum om in de onderbouw te doen.

Op scholen wordt dan ook tijdens de natuurkunde/biologieles wel eens een proef gedaan om aan te tonen hoeveel energie er in een pinda zit. Dit kunnen ze laten zien door het verbranden van een pinda. In een pinda zitten vetten, oliën, koolhydraten (suikers) en proteïne (eiwitten) en in nog mindere mate nog andere chemische componenten. Al deze verbindingen bestaan uit elementaire deeltjes, zoals koolstof, waterstof, stikstof, zwavel, calcium, natrium, ijzer, zink, enz. en elk mogelijke combinatie.

 

In de deze proef wordt bepaald hoeveel energie er dan wel in een pinda zit. Dit wordt gedaan door een pinda in brand te steken en onder een glas met water te houden. Je meet daarbij hoeveel energie die het water in het glas heeft opgenomen van de pinda, wat een maat is voor de energie die in de verbrande pinda zat.

 

PInda verbranden

Bij deze verbranding wordt door de hoge temperatuur de verbindingen tussen de componenten (atomen) waar een molecuul uit bestaat verbroken.
Hierdoor ontstaat er bij volledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas CO2 (koolzuurgas of kooldioxide) en H2O (water).

Bij de volledige verbranding van pinda zal er voornamelijk ontstaan: CO2, H2O, NO (stikstofoxide) en bij onvolledige verbranding zullen ook deze stoffen ontstaan, maar ook CO (koolmonoxide) en mogelijk roet.

Dit betekent dat de vrijkomende stoffen bij de verbranding van pinda geen proteïne (eiwit moleculen) bevatten.

Omdat bij pinda-allergische mensen door pinda eiwitten specifieke pinda antistoffen zijn aangemaakt, kan, bij een volgende blootstelling aan de pinda eiwitten, deze persoon allergisch reageren,
Echter in deze situatie (de proef van het verbranden van pinda om te bepalen hoeveel energie de pinda bevat) zal er niemand blootgesteld worden aan pinda eiwitten, en is de kans op een allergische reactie eigenlijk nul.