E-Shock 2016

Column Jessica Voorjaar 2016

Download
Column Jessica voorjaar 2016
2016E-Shock voorjaar Column Jessica.pdf
Adobe Acrobat document 666.8 KB
Download
Het voorkómen van voedselallergie
De preventie van het ontwikkelen van een pinda-allergie bij kinderen die een hoog risico hebben om een pinda-allergie te ontwikkelen heeft mondiaal veel aandacht zowel in de medische wereld als bij het algemene publiek.
Maar hoe zit het nu werkelijk in elkaar, in dit artikel wordt dat zo goed als mogelijk uit de doeken gedaan. Het begon enige jaren geleden met het LEAP-onderzoek en kreeg een vervolg met het LEAP-On onderzoek. Wil meer weten over de LEAP en LEAP-On onderzoeken, dan kun je dit bestand downloaden en verder lezen.
-
2016E-Shock voorjaar Preventie van Voeds
Adobe Acrobat document 1.7 MB

De Andere Voedselallergie

Download
De Andere Voedselallergie: Food Protein Induced Ernterocolitis Syndrome (FPIES)
We weten dat voedselallergie het meest voorkomt bij jonge kinderen, maar niet al de voedselallergie is IgE-gemedieerd en daarmee zeer lastig te diagnosticeren. "Normale" voedselallergie kan bijv. bevestigd worden door een huidpriktest of bloedonderzoek of beide, maar dan moeten er wel antilichamen aanwezig zijn. Als deze er niet zijn dan wordt het lastiger, terwijl de klachten wel overeenkomen. Hoe zit dit en waar moet je dan aan denken? In dit artikel wordt dit uitgelegd en kan het zijn dat er een lichtje gaat branden omdat er in eerste instantie gezegd werd, dat het geen voedselallergie is. Wat het dan wel is .....? Download het artikel en kom er achter.
-
2016E-Shock voorjaar De andere voedselal
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Vliegen met allergie

Download
Vliegen met allergie
De vakantie komt er aan en velen zijn al op pad geweest. Het NAN krijgt regelmatig vragen over of vliegen met een voedselallergie wel veilig is, en tijdens de Anafylaxiedag kwam het ook weer ter sprake. Er werd toen daar enige uitleg gegeven en we vinden et zo belangrijk dat we ook met behulp van dit artikel inzicht willen geven of je door inhalatie in een vliegtuig een ernstige allergische reactie kunt krijgen. We zeggen altijd "zeg nooit, nooit" maar ... is het waarschijnlijk? We nodigen u uit om aan boord te gaan en de informatie tot u te nemen: download het artikel.
-
2016E-Shock voorjaar Vliegen met Allergi
Adobe Acrobat document 2.2 MB

E-Shock Zomer

Column Jessica Zomer 2016

Download
Column Jessica Zomer 2016
2016 E-Shock zomer Column Jessica.pdf
Adobe Acrobat document 306.6 KB

Anafylaxie en Ernstige Allergische Reacties

Download
Anafylaxie en Ernstige Allergische Reacties
Bij de meeste allergische reacties worden de resulterende chemicaliën lokaal losgelaten in de weefsels in een bepaald gedeelte van het lichaam (huid, ogen, etc.). En.. de symptomen van de allergische reactie treden gewoonlijk alleen op in die gebieden.

Bij anafylaxie worden de chemicaliën (zoals histamine) die de allergische symptomen veroorzaken gewoonlijk in de bloedstroom vrijgelaten. Dit veroorzaakt gewoonlijk binnen minuten na blootstelling van de uitlokkende stof (de trigger (het allergeen)) de symptomen, maar soms een uur later. Er is nog geen begrip of kennis waarom sommige bepaalde allergische personen op deze manier reageren, in plaats van met minder ernstige allergische reacties. Wilt u meer weten dan kunt u het artikel downloaden.
-
Anafylaxie en Ernstige Allergische React
Adobe Acrobat document 742.3 KB

Wanneer een kind voedselallergie heeft

Download
Wanneer een kind voedselallergie heeft
Communiceren is lastig. Luisteren om te antwoorden is niet luiteren om te begrijpen. In dit artikel leest u de bevindingen van een onderzoek in Chicago, USA, maar we hebben het idee dat dit ook in Nederland had kunnen zijn uitgevoerd.

Wanneer een kind een voedselallergie heeft, is het van cruciaal belang dat kinderartsen en allergologen aan ouders uitleggen en voordoen! hoe je een adrenaline auto-injector moet gebruiken en ze moeten aangeven dat ......
Download het artikel om verder te lezen.
-
Wanneer een kind voedselallergie heeft.p
Adobe Acrobat document 571.6 KB

Anafylaxie in Kinderen en Adolescenten

Download
Anafylaxie in Kinderen en Adolescenten: Rapport van het Europese Anafylaxie Register
Tussen juli 2007 en maart 2015 was anafylaxie geïdentificeerd in 1970 patiënten jonger dan 18 jaar. De meeste reacties zijn thuis opgetreden (46%).
Een derde van de patiënten had eerder anafylaxie ervaren. ..... Voor het volledige verslag download het artikel.
-
Rapport van het Europese Anafylaxie Regi
Adobe Acrobat document 619.6 KB

Weer naar School en/of Kinderopvang

Download
Weer naar School en/of Kinderopvang
De scholen (en kinderopvang) beginnen weer en u zult waarschijnlijk de leerkracht van uw kind alweer aangesproken hebben met betrekking tot de maatregelen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor uw kind, en als het toch onverhoopt fout gaat heeft u de leerkracht uitgelegd hoe hij/zij het kan herkennen en hoe hij/zij moet handelen.
Wist u trouwens dat deze risicobeheersing een wettelijke verplichting is?
De informatie over Anafylaxie en School en kinderopvang kunt u hier downloaden.
-
ANAFYLAXIE & SCHOOL en KINDEROPVANG.pdf
Adobe Acrobat document 8.4 MB
Download
Offerte (voor school en/of kinderopvang) Management Medische Noodsituatie
De offerte is voor de opleiding en training van hoe om te gaan met de kans op een medische noodsituatie, hoe de wettelijke context is en wie welke maatregelen moet opstellen, inzetten en volgen.
De cursus vindt altijd plaats op locatie van de opdrachtgever op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.
Download de offerte, print het uit en geef deze aan de leerkracht, directeur of Interne begeleider van de school waar uw kind met kans op anafylaxie zit. We streven naar optimale bewustwording van de school opdat u uw kind met een gerust hart en met vertrouwen kunt laten gaan.
-
Offerte Management Medische Noodsituatie
Adobe Acrobat document 776.8 KB

Nederlandse richtlijn Voedsel Provocatie 2016

Download
Nederlandse Richtlijn Voedselprovocatie gepubliceerd in het NTVAA
De diagnose voedselallergie kan zonder provocatie alleen gesteld worden in geval van een acute allergische reactie minder dan één jaar voor presentatie op een duidelijk identificeerbaar allergeen voedingsmiddel in combinatie met sensibilisatie voor dat voedingsmiddel. In alle andere gevallen is de voedselprovocatietest de enige test die met voldoende zekerheid een allergie kan aantonen of uitsluiten. Hoewel de dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie (DBPGVP) de gouden standaard is, komen fout-positieve en fout-negatieve uitkomsten voor. Het percentage ongewenste positieve uitkomsten is niet bekend, omdat de uitkomsten van de DBPGVP niet kunnen worden vergeleken met een nog betrouwbaardere test. Het is belangrijk ....
Download het artikel en lees verder.
-
ntvaa_2016_16-1-24-30.pdf
Adobe Acrobat document 113.9 KB

Nood-Actieplannen bij Anafylaxie

Abonnees op E-Shock of Ondersteuners van het NAN kunnen op verzoek deze noodactieplannen bij anafylaxie digitaal toegezonden krijgen. 
De noodactieplannen zijn er in verschillende talen (zie deze link) 
via het contact formulier kunt u aangeven welke noodactieplannen u toegezonden wilt krijgen.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

E-Shock Herfst / Winter

Column Jessica

Download
Column Jessica Herfst 2016
Zoals altijd in E-Shock kun je je weer laven aan de column van Jessica.
Download en lees de column
-
Column Jessica herfst 2016.pdf
Adobe Acrobat document 511.7 KB

Impact van LEAP

Download
Impact van vroege introductie van pinda
Vroege introductie van pinda blijkt een effectieve strategie om pinda-allergie bij hoog-risico baby's te voorkomen; echter, de haalbaarheid en de effecten op de groei en de voedingsinname zijn onbekend.......... download het artikel om verder te lezen
-
Impact LEAP van pinda consumptie.pdf
Adobe Acrobat document 372.9 KB

Is voedselallergie van invloed op de kwaliteit van leven?

Download
Patiënt en ouders perspectief op kwaliteit van leven met voedselallergie
Onderzoeken van kinderen met een voedselallergie includeren meestal alleen de moeder, en hebben niet onderzocht wat de relatie is tussen de hoeveelheid voedselallergeen dat nodig is om een klinische reactie (drempelwaarde) uit te lokken en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQL).
Onze doelstellingen waren .... download het artikel om meer te weten te komen.
-
HRQL patient and parent perspective noc
Adobe Acrobat document 435.8 KB

Ontwikkelingen in immunotherapie voor voedselallergie (1)

Download
Uitleg CODIT-OIT voor voedselallergie
Aimmune Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf dat producten ontwikkelt voor therapeutische benadering van pinda- en andere voedselallergieën. Voor pinda-allergie heeft Aimmune met hun gekarakteriseerde orale desensibilisatie immunotherapie (CODIT (TM) ) een product ontwikkeld dat nu getest wordt in de zogenaamde derde fase onderzoek ........... download het artikel om meer te weten.
-
Uitleg OIT Voedselallergie codit .pdf
Adobe Acrobat document 469.0 KB

Ontwikkelingen in immunotherapie voor voedselallergie (2)

Download
Patch testen voor pinda-allergie immunotherapie
Een huidpleister (de "Patch") die kleine hoeveelheden pinda-eiwit levert kan behulpzaam zijn bij de behandeling van kinderen en jong-volwassenen met een pinda-allergie, rapporteren onderzoekers.
De nieuwe aanpak "ziet er veelbelovend uit en heeft potentieel", zei studie auteur dr. Marshall Plaut .......
Download het artikel en lees verder.
-
Patch testen voor Pinda-allergie oct 201
Adobe Acrobat document 585.9 KB

Een goede diagnose begint bij de anamnese en behulpzaam daarbij is de dieet-anamnese

Download
Dieetanamnese voor de diagnose van voedselallergie
Omdat er grote verschillen bestaan tussen aantallen gerapporteerde en gediagnostiseerde voedselallergieën (of voedselallergische patiënten) is een gestandaardiseerde diagnosestelling van groot belang.

Een allergie-specifieke dieetanamnese is een belangrijk onderdeel hiervan, maar .........
download het artikel en lees verder.
_
Een gestandaardiseerde dieetanamnese voo
Adobe Acrobat document 817.9 KB

Gevolgen van een anafylactische reactie op het gedrag van mensen

Download
Psychische klachten na een anafylactische reactie
We komen steeds meer personen tegen die last hebben van een psychische druk doordat ze een anafylactische reactie hebben doorgemaakt. Dit artikel kijkt naar de effecten van het doormaken van een anafylactische reactie op de psyche van de persoon. In dit artikel wordt de term "anafylactische reactie" gebruikt, dat is inclusief of speciaal ook "anafylactische shock" (een anafylactische shock is de extreme uiting van een anafylactische reactie).

Deze studie onderzocht het verband tussen trauma blootstellingskenmerken, eerdere traumatische gebeurtenissen in hetleven, er mee omgaan strategieën, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) symptomen en psychiatrische comorbiditeit bij personen na een anafylactische reactie ervaring ......... download het artikel en lees verder.
-
Psychische klachten na AR nov 2016.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Een selectie artikelen

Download
Een selectie van relevante artikelen
Meerdere korte artikelen die voor u interessant kunnen zijn. Deze berichten geven inzicht in de onderzoeken die mondiaal uitgevoerd zijn of worden op het gebied van anafylaxie en voedselallergie.
Download en lees de samenvattingen
-
Selectie van relevante artikelen nov 201
Adobe Acrobat document 589.2 KB