Vaccinatie en Informed Consent

Wat betekent dit en is het op toepassing op mijn allergie

 

De term Informed Consent wordt normaal gesproken gebruikt in een situatie waarin iemand moet beslissen of hij bepaalde handelingen moet uitvoeren of ondergaan en met die persoon vooraf gecommuniceerd wordt, op basis van de geleverde  informatie van de beschikbare (wetenschappelijke evidence-based) informatie, over de voordelen en nadelen van uit te voeren handelingen of behandeling.

 

Naar aanleiding van het gesprek en de geleverde informatie kan de (in ons geval) patiënt een gewogen besluit nemen of hij/zij de behandeling wel of niet kan laten plaatsvinden. 

 

Via het menudeel over Coronavirus en Allergie van de Stichting het Nederlands  Anafylaxis Netwerk wordt de patiënt zoveel mogelijk evidence based informatie geleverd waarmee de patiënt in gesprek kan gaan met de behandelaar of er gevaccineerd kan worden en welk vaccin het beste is. 

Of het op u van toepassing is, bepaalt u zelf. We adviseren wel dat wanneer u kans heeft op anafylaxie u wel even advies v raagt aan uw behandelend arts. 
Kijk ter ondersteuning van het gesprek hiervoor ook even bij de vragen hierover. 

 

Extra info:  

  • De uitvoeringsrichtlijn voor COVID-19 Vaccinatie. 
    Professionele standaard voor COVID-19-vaccinatie 2021 vindt u via deze link.  

  • Bijlage Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie van immuun-gecompromitteerde patiënten. Link vindt u hier

  • Vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM, de link via de NVVvAKI website vindt u hier.