Vragen over Allergie en SARS-CoV-2

Attentie: De volgende informatie wordt in goed vertrouwen gegeven, echter de antwoorden vervangen niet het advies van uw behandelend arts of huisarts. Indien u vragen hebt over uw allergie en de vaccinatie voor COVID-19 raadpleeg dan uw arts.


Het NAN krijgt vragen of of allergie een immuun compromitterende effect heeft. 
Via het menu kunt u hierover informatie vinden. 
Evenals vindt u daar informatie over de term informed consent.
 

Vraag

Ik heb een allergie en kans op anafylaxie. Is het vaccin tegen COVID-19 veilig voor mij?

Antwoord

Bij de start van de vaccinatie met het Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccin in het Verenigd Koninkrijk kwamen er in de media berichten over anafylactische reacties nadat personen gevaccineerd waren. 

In de eerste reacties door de Engelse overheid werd er geadviseerd om mensen met kans op anafylaxie niet te vaccineren. 
vanuit de gehele wereld werd in eerste instantie dit advies opgevolgd en werd er nader onderzocht wat er nu echt gebeurd is en wat het risico is op een ernstige allergische reactie bij mensen met voedselallergie, of een andere allergie met kans op anafylaxie. Ook werd er gekeken naar mensen die eerder anafylactisch hebben gereageerd op eerdere vaccinaties. 

 

WAT IS NU HET ADVIES? (Let op. Dit is een algemeen advies, voor uw persoonlijke situatie dient u overleg te plegen met uw behandelend arts) 

 

De MHRA (Medicijnen en Gezondheidsproducten Regulatory Agency ) van het Verenigd Koninkrijk heeft na onderzoek en analyse een nieuw advies uitgebracht, wat door gelijkaardige instanties en ook het European Medicines Agency na onderzoek ook wordt geadviseerd. 

 

Het MHRA advies luidt nu: 

 

Dit vaccin kan niet gebruikt worden bij mensen met een bekende allergie voor een van de ingrediënten van het vaccin! 

 

Dit nieuwe advies is in de bijgewerkte standaard gebruiksprocedures van de Engelse National Health System opgenomen en gepubliceerd op 5 januari 2021. 

Het advies om elke patiënt met een geschiedenis van een ernstige allergische reactie op voedsel of medicijnen het vaccin niet te geven is, is teruggedraaid!

De informatie over de COVID-19 vaccins is aangepast met de nieuwe informatie en het Nederlandse advies is in lijn hiermee: 
Het bevat nu de volgende informatie: het Pfizer vaccin bevat polyethyleen glycol (PEG). Dat is "van een groep bekende allergenen normaal aanwezig in medicijnen en ook in huishoudmiddelen en cosmetica". 

Er staat ook in de informatie dat "een bekende allergie voor PEG is extreem zeldzaam, maar het is wel een contra-indicatie voor dit vaccin".
Patiënten met niet-gediagnosticeerde PEG-allergie kunnen een historie hebben van onverklaarbare anafylaxie of van anafylaxie voor meervoudige klassen medicijnen. 

Het AstraZeneca vaccin bevat geen PEG en is een bruikbaar alternatief. 

 

Verder staat er dat na zorgvuldige monitoring van de initiële vaccin uitrol, het MHRA adviseert nu dat een ieder met een geschiedenis van anafylaxie door voedsel, een geïdentificeerd medicijn, of insectengif elk COVID-19 vaccin toegediend kan krijgen, zolang bekend is dat ze niet allergisch zijn voor een van de componenten (inclusief hulpstoffen) van het vaccin. 

 

Het advies om iedereen die het Pfizer vaccin toegediend krijgt, gedurende 15 minuten te monitoren, of langer wanneer dit klinisch geïndiceerd is, blijft gehandhaafd.

De samenstelling van de tot heden goedgekeurde COVID-19 vaccins vindt u in de bijsluiter van het vaccin van de betreffende fabrikant: 
Pfizer BioNTech COVID-19 vaccin: link naar bijsluiter

Moderna COVID-19 vaccin: link naar bijsluiter

AstraZeneca COVID-19 vaccin: link naar bijsluiter 
Janssen (Johnson&Johnson) COVID-19 Vaccin: link naar fact-sheet zoals ingediend voor de FDA EUA goedkeuring 

(hier is de samenstelling: Each 0.5 mL dose of Janssen COVID-19 Vaccine is formulated to contain 5×1010 virus particles (VP) and the following inactive ingredients: citric acid monohydrate (0.14 mg), trisodium citrate dihydrate (2.02 mg), ethanol (2.04 mg), 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD) (25.50 mg), polysorbate-80 (0.16 mg), sodium chloride (2.19 mg). Each dose may also contain residual amounts of host cell proteins (≤0.15 mcg) and/or host cell DNA (≤3 ng). Janssen COVID-19 Vaccine does not contain a preservative. The vial stoppers are not made with natural rubber latex.)


Vraag

Ik heb voedselallergie en heb in het verleden 3 keer een anafylactische reactie doorgemaakt. Ik heb drie aparte zorgen:

Antwoord

 

a) Heb ik door mijn allergie een groter risico om besmet te raken met het Coronavirus? 

Van wat we nu weten is er geen reden om te denken dat een onderliggende voedselallergie het risico om besmet te raken met het Coronavirus verhoogd. Echter doordat je hetzelfde risico als iedereen hebt betekent nog steeds dat je de verantwoording hebt om de huidige door de overheid adviezen met betrekking tot sociale afstand en andere maatregelen zoals frequent handen wassen moet opvolgen.  

 

b) Wanneer ik besmet ben zullen de klachten dan erger zijn door mijn allergie?

Net zoals het vorige antwoord, is er geen reden die wij weten dat het hebben van een onderliggende voedselallergie de effecten van het Coronavirus erger maken, mocht je geïnfecteerd raken. 

 

 

c) Wanneer ik ziek ben door het Coronavirus en per ongeluk blootgesteld wordt aan het allergeen waar ik allergisch voor ben, zal de allergische reactie dan erger zijn omdat ik dan al ziek ben? 

 

 

Wanneer je om het even welke virusinfectie hebt, hebben onderzoeken uitgewezen dat er een kans is dat een per ongeluk ontstane blootstelling aan een voedingsmiddel waar je allergisch voor bent, kan leiden tot een meer significante allergische reactie. Het is daarom wijs en zinvol om extra oplettend te zijn bij het vermijden van het voedsel waar je allergisch voor bent wanneer je ziek bent.  

 


Vraag

Ik heb zowel astma als allergieën. Maakt mijn astma dat ik een groter risico heb om besmet te raken met en ziek te worden door het Coronavirus of wanneer ik het heb ernstiger zal zijn?

Antwoord

Sommige mensen zullen een groter risico op ernstigere symptomen hebben, speciaal diegenen met een aangetaste ademhalingsfunctie of een aangetast immuunsysteem. In de praktijk betekent dit mensen met slecht beheerste of ernstige astma of andere longaandoening waarvoor een behandeling bij een longarts nodig is. .   

Patiënten die behandeld worden met Omalizumab (Xolair) voor chronische urticaria hebben geen! verhoogd risico op besmetting.
Daar patiënten met ernstige of niet goed te beheersen astma een groter risico zouden hebben op een ernstiger verloop, is het zeer belangrijk om er voor te zorgen dat uw astma zo goed als mogelijk behandeld en beheerd is. Dit betekent: zorg er voor dat u uw medicijnen inneemt zoals voorgeschreven; er zorg voor dragen dat   u de inhalatiekamer dat geadviseerd is om te gebruiken, ook gebruikt; en dat wanneer enige aanwijzing is dat uw astma niet goed beheerst is, dat u contact opneemt met uw behandelend arts, om te overleggen of u uw medicatie moet verhogen. 

 

 

Het blijft onzeker wat de precieze consequenties kunnen zijn bij het besmet raken met het Coronavirus met slecht beheerste astma.

Het hebben van een slechter beheerste astma betekent per definitie niet dat je een meer ernstige vorm door het coronavirus krijgt, maar wanneer u toch besmet raakt met Corona en ziek wordt, dan kan het uw astma-aanval verergeren. Wanneer u dan ook ziek bent door Corona, zou dit dan moeilijk te behandelen zijn omdat artsen erg gemotiveerd zijn om de normale orale steroïde medicatie te vermijden die gebruikt worden bij de behandeling van astma exacerbaties, omdat deze medicatie het lichaamsnatuurlijke Immuun respons kan onderdrukken bij het gevecht tegen het virus.  

 

 


Vraag

Is het hebben van een allergie hetzelfde als het hebben van een aangetast immunosysteem omdat bij allebei het immuunsysteem betrokken is? Ik heb gelezen dat diegenen die aan aangetast immuunsysteem hebben een groter risico hebben bij het Coronavirus.

Antwoord

Allergie is geen vorm van aangetast immuunsysteem maar een overgevoeligheid door specifieke uitlokkende stoffen waarop het immuunsysteem reageert. Voor zover we weten, zouden patiënten met allergieën op geen enkele manier een verminderd respons hebben op een infectie. Allergiepatiënten zouden in staat moeten zijn om te reageren op infecties, net zo effectief als ieder ander op een corona infectie. 

 


Vraag

Ik heb idiopathisch anafylaxie en heb 3-4 keer per jaar een aanval. I krijg vaak steroïden en antihistamines voorgeschreven voor een langere periode na elke aanval. Verhogen deze medicijnen mijn risico op en bij het Coronavirus?

Antwoord

 

Wanneer je steroïde medicijnen gebruikt, wanneer deze via de mond (zoals orale prednisolone) kan dit je immuniteit verminderen waardoor je een groter risico hebt om besmet te raken met het Coronavirus en daarom zou je extra maatregelen moeten nemen om het risico op besmetting te verminderen. 

 

Echter, wanneer je regelmatig steroïde gebaseerde crèmes voor eczeem, neussprays voor rhinitis of inhalatoren voor astma zou je geen toegevoegd risico moeten geven en het is belangrijk dat je jouw voorgeschreven medicatie voortzet om deze aandoeningen te beheersen.  

Er wordt niet geadviseerd om uit eigen beweging je normale steroïde inhalatie medicijnen te verhogen, tenzij dit geadviseerd wordt door uw arts. Patiënten die op hoge dosis inhalatie steroïden zitten, boven het normaal aanbevolen niveau, kunnen contact opnemen met de astma polikliniek waar ze onder behandeling zijn wanneer zij niet al reeds informatie van hen hebben gekregen. 

 


Vraag

Ik heb ernstige hooikoorts. Hoe onderscheidt ik dat ik het coronavirus heb of dat het slechts mijn hooikoorts is?

Antwoord

 

Hooikoorts is erg algemeen, en we zitten nu (januari/februari) in het vroege stadium van het pollenseizoen. Veel patiënten zullen beginnen om klachten (symptomen) te krijgen. Coronavirus symptomen omvatten typisch een continue hoest en een temperatuurverhoging zowel als soms hoofdpijn en spierpijn. Dit zijn geen symptomen van hooikoorts. 
Hooikoorts symptomen zijn persistent en relatief voorspelbaar afhankelijk van de pollentelling. Symptomen zoals een lopende en jeukende neus en niezen zijn typisch voor hooikoorts zijn niet typisch voor het Coronavirus. Hooikoorts behoort te reageren op antihistaminen en, wanneer je deze voorgeschreven hebt, neusspray. We zouden aanbevelen dat je hooikoorts pro-actief behandeld om je symptomen te verminderen, waardoor de tendens (neiging) verminderd om je gezicht aan te raken door de jeuk, en zo voorkom je ook onbedoelde verspreiding van het coronavirus door niezen.  

 


Vraag

Zit mijn zoon in een hoogrisico categorie omdat hij een geschiedenis heeft van virale piepende ademhaling en meervoudige voedselallergieën heeft? (Ik ben leerkracht en moet aanwezig zijn om een klas met kinderen te begeleiden wiens ouders gebruikmaken van de kinder/leerling noodopvang, dus ben ik bezorgd over dat ik hem kan blootstellen aan onnodig risico's).

Antwoord

 

Virale piepende ademhaling is heel erg algemeen onder kinderen met allergieën  en het is belangrijk dat je een duidelijk plan hebt om met deze periodes van virale piepende ademhaling om te gaan wanneer ze optreden (bijvoorbeeld, regelmatig gebruik van inhalatie medicatie of gebruik van Salbutamol ((Ventolin) om deze korte periodes te beheersen).
Zo lang je je aan dit plan houdt, is er geen reden waarom je een toegevoegd risico zou hebben. 

 


Vraag

Ik draag een EpiPen bij mij voor mijn allergie. Wanneer ik ernstige klachten krijg door het coronavirus en benauwd wordt en ademhalingsproblemen krijg, zou ik dan mijn EpiPen hiervoor kunnen gebruiken net zoals ik het benauwd of ademhalingsproblemen krijg bij aan anafylaxie?

Antwoord

Het Coronavirus veroorzaakt benauwdheid en ademhalingsproblemen door een totaal andere problematiek dan bij een astma-aanval of anafylaxie, waar de luchtwegen samentrekken en dicht gaan zitten. 
Het wordt daarom niet geadviseerd dat u uw EpiPen gebruikt.
Wanneer u benauwdheid ervaart dat anders is dan uw gebruikelijke astma of anafylaxie dan moet u direct medische hulp zoeken.  

 


Vraag

Ik heb allergie voor paracetamol en antiontstekingsmiddelen, en ik ben bezorgd dat het erg moeilijk wordt om mij te behandelen wanneer ik ziek wordt door het Coronavirus. Heb ik een groter risico en zou ik mijzelf beter moeten afschermen?

Antwoord

De overheid heeft een aantal specifieke situaties benoemd waarin afscherming wordt geadviseerd (kijk naar de leidraad hier) en wanneer een van deze situaties op u van toepassing zijn dan moet u zich afschermen. 

 

Het advies aan de rest van bevolking is het volgen van de sociale afstandsmaatregelen, waarbij voor sommige personen aangegeven wordt om extra voorzichtig te zijn. Wanneer je allergie hebt voor anti-koorts of anti-ontstekingsmiddelen zoals paracetamol of ibuprofen, maar geen andere aandoeningen hebt, dan heb je niet meer kans op het krijgen van COVID-19 dan andere mensen, en niet meer kans op het krijgen van meer ernstige klachten.   

 

De behandeling van COVID-19 is symptomatisch (d.w.z., behandeling van zichtbare klachten), en paracetamol en ibuprofen worden vaak gebruikt voor de behandeling van de optredende koorts en pin gerelateerd aan virussen. Echter, ze helpen niet het virus onschadelijk te maken en door deze medicijnen niet te nemen zal de ziekte niet erger maken.

 


Vraag

Ik heb allergie voor antibiotica en maak mij zorgen dat ik moeilijk te behandelen zal zijn als ik besmet raak met het Coronavirus en ziek wordt. Heb ik een extra risico en zou ik mezelf moeten afschermen?

Antwoord

De overheid heeft een aantal specifieke situaties benoemd waarin afscherming wordt geadviseerd (kijk naar de leidraad hier) en wanneer een van deze situaties op u van toepassing zijn dan moet u zich afschermen. 

 

Het advies aan de rest van bevolking is het volgen van de sociale afstandsmaatregelen, waarbij voor sommige personen aangegeven wordt om extra voorzichtig te zijn. Wanneer je allergie hebt voor antibiotica zoals penicilline, maar geen andere aandoeningen hebt, dan heb je niet meer kans op het krijgen van COVID-19 dan andere mensen, en niet meer kans op het krijgen van meer ernstige klachten.   

 

Antibiotica worden niet gebruikt bij de behandeling van COVID-19, maar kunnen gebruikt worden wanneer patiënten andere infecties ontwikkelen terwijl ze al ziek zijn. Er zijn veel verschillende antibiotica en in de meeste gevallen is er één beschikbaar voor de behandeling van infecties. Wanneer de mogelijkheden beperkt zijn, door uw allergieën, dan kan de behandelende arts contact opnemen met hun allergieafdeling voor advies op dezelfde manier zoals ze normaal ook zouden doen. 

 


Vraag

Ik ben positief getest op COVID-19 - moet ik mijn normale allergie medicijnen blijven nemen?

Antwoord

Antihistaminen, neussprays, huid crèmes, en inhalatoren moet u blijven gebruiken tenzij u anders wordt geadviseerd door uw dokter. Wanneer u injectie immunotherapie krijgt, moet u uw arts benaderen om uit te vinden of zij nog steeds de doses kunnen toedienen omdat veel diensten afgeschaald zijn en personeel tijdelijk herplaatst is. 
Zoals gewoonlijk moet u niet naar het ziekenhuis gaan voor uw injectie immunotherapie wanneer u koorts heeft, nieuw of verhoogde frequentie / intensiteit hoesten, of andere zaken heeft, die zouden kunnen aanduiden dat u een infectie heeft. Wanneer u sublinguale immunotherapie heeft, zou u de gewoonlijke doseringsadvies kunnen volgen voor wanneer u niet lekker bent.    

 


Vraag

Wanneer ik een reactie heb waarvoor ik mijn adrenaline auto-injector moet gebruiken, moet ik dan toch nog een ambulance bellen? Ik ben bezorgd dat ik dan ziek wordt door het Coronavirus (COVID-19) en dat de Spoed Eisende Hulp al overbelast is.

Antwoord

Het is altijd noodzakelijk dat wanneer u een ernstige allergische reactie (anafylaxie) heeft, zelfs als het lijkt dat het beter gaat nadat u een adrenaline auto-injector heeft toegediend, dat u een ambulance belt wegens een anafylactische reactie en dat u naar de Spoed Eisende Hulp moet. 
Dit moet omdat het risico bestaat dat de symptomen terugkomen. SEH afdelingen zijn altijd open en werken 24/7 diensten. Het zijn de beste plaatsen waar je kunt zijn na of tijdens een ernstige allergische reactie (anafylaxie). 

 


Het CORONAVIRUS en GRIEP