Het CORONAVIRUS en GRIEP

Virussen zijn van alle dag.

Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan luchtwegen en de longen.

Veel verkoudheden ontstaan door de blootstelling aan een verkoudheidsvirus. Over het algemeen geven verkoudheden mild tot matige klachten.

Griepvirussen (influenza) zijn al iets gevaarlijker. Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden, dit noemen we de seizoen griep. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. Deze typen virussen zijn weer verder onder te verdelen in subtypen. Meer informatie over griep vindt u hier.

 

Griepachtige verschijnselen kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers, waarbij het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) het belangrijkste virus is dat verkoudheid veroorzaakt. Bij volwassenen blijft het vaak alleen bij verkoudheid, maar bij jonge kinderen kan de verkoudheid overslaan op de lagere luchtwegen. 

 

De symptomen van RSV beperken zich vaak bij volwassenen tot een verstopte neus of een loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling is meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, hetgeen vaak voor komt. Bij infectie van de lagere luchtwegen kan er enkele dagen lichte koorts, problemen met de ademhaling (die één tot twee weken kunnen aanhouden) en een hoest die soms langer duurt dan twee weken optreden.

Maar kan RSV ernstig zijn?

Ja. Bij een baby of klein kind dat voor het eerst besmet is geraakt met RSV, kan zich een ernstige infectie ontwikkelen in de lagere luchtwegen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen met deze infectie opgenomen in het ziekenhuis. Pasgeborenen of te vroeg geboren baby’s en baby’s met onderliggende aandoeningen, zoals erfelijke hart- en longafwijkingen, moeten meestal worden opgenomen.

 

Mensen zonder onderliggende ziekten, dus de zgn. gezonde mensen kunnen dus milde tot matige klachten krijgen en zieken de griep zo uit, maar mensen met een onderliggende ziekte kunnen veel ernstiger reageren op het griepvirus, en afhankelijk van de onderliggende ziekte en de soort griepvirus kun je er zelfs aan overlijden. 

 

Ernstige varianten van Coronavirussen - SARS en MERS