Allergie, COVID-19 en het huidige coronavirus SARS-CoV-2

Mensen kunnen ziek worden door SARS-CoV-2  en de daardoor ontstane ziekte wordt COVID-19 genoemd. 
Binnen de groep mensen met allergieën met kans op anafylaxie zijn er vragen gerezen over de kans op COVID-19 door hun allergie en/of hun allergie de effecten van COVID-19 ernstiger maakt. Ook zijn er vragen gerezen over de ontwikkelde vaccins. Bijvoorbeeld: kan iemand met een allergie wel gevaccineerd worden. Zo ja, welke zijn de schadelijke risico's en zo niet, waarom niet. 

 

Het menu

Allereerst vindt u in de vorm van vraag en antwoord een uitleg en wordt ingegaan op een aantal van deze vragen en zorgen op basis van tot nu toe bekende wetenschappelijke informatie.

Verder vindt u daarna informatie, verzameld uit verschillende wetenschappelijke, evidence based, bronnen over coronavirussen die verschillende ziektebeelden kunnen veroorzaken. 

 

Lees verder over: De Vragen en Antwoorden: 

Lees verder over: Coronavirussen - de Griep

Lees verder over: Coronavirussen - SARS en MERS

Lees verder over: COVID-19 - Preventie

Lees verder over: COVID-19 - Immuniteit