Alternatieve Therapie

Voor de behandeling van allergie is er geen gedocumenteerde en bewezen alternatieve therapie.