SERUMONDERZOEK

 

Omdat de diagnose van allergische aandoeningen nogal complex is en met name in de eerste lijnhulpverlening (huisartsen, consultatiebureauartsen, maar ook het Spoedeisende Hulppersoneel) een probleem kan zijn heeft het NAN de onderstaande informatie bijeen vergaard, uit publicaties in verschillende mondiale medische tijdschriften en websites van de farmaceutische industrie die zich bezig houden met diagnose van allergieën, voor de allergische patiënt.  Met deze informatie bent u beter onderlegd om de uitleg van de arts te begrijpen, maar mocht er de onderstaande informatie zaken staan die u niet geheel begrijpt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelend arts en laat hem u het uitleggen!! (of neem contact met het NAN op).

LET OP: Een positieve uitslag van een bloedtest wil in principe niet zeggen dat je allergisch bent! De bloedtest dient ter bevestiging of ontkrachting van de medische voorgeschiedenis (anamnese), dus de klachten waarvoor je naar de dokter bent gegaan. 

 

SERUM Testen

 

IgE

IgE niveaus zijn vaak verhoogd bij allergische aandoeningen, maar die niveaus behoeven geen aanduiding te zijn van ziekte-uitingen (klachten) bij allergie.  Een normaal IgE niveau sluit ook geen allergie uit, terwijl duidelijk verhoogde niveaus ook gezien wordt bij niet-atopische personen.

 

Specifieke IgE (RASTest) en Immuno CAP RASTest

De radio allergo sorbent test (RAST) meet ook geen allergie, terwijl duidelijk verhoogde niveaus ook gezien wordt bij niet-atopische personen.  De hoeveelheid IgE dat is verbonden aan een specifiek allergeen. RASTesten voor bepaalde allergenen kunnen passend zijn bij die patiënten die een goede historie hebben over de gevoeligheid voor dat bepaalde allergeen en toch consistent negatieve huidtesten produceren. Huidtesten worden normaal gesproken als meer gevoelig beschouwd dan RASTesten en het is zeldzaam , maar niet onbekend dat bij een patiënt de huidpriktest negatief is en de RASTest positief. De gebruikelijke verklaring hiervoor is dat de huidtestextracten niet goed waren.

Voor inhalatieallergenen is de gevoeligheid van het RASTestsysteem 60 – 80% en is de specificiteit hoger dan die van de huidpriktest.

Onderzoek laat zien dat niet alle commerciële laboratoria reproduceerbare en accurate resultaten produceren.

 

Indicaties voor RAST (als voorkeur boven de huidpriktest)

  • Ernstige gegeneraliseerde eczeem.
  • Wanneer een patiënt de zaken versimpeld.
  • Wanneer een patiënt antihistaminen gebruikt, die voor welke reden dan ook niet tijdelijk gestopt kan worden.
  • Patiënten angst hebben voor huidpriktesten.
  • Patiënten verdacht worden zéér gevoelig te zijn voor bepaald voedsel. (anafylactische reactie)


Een onderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van Pharmacia CAP-RAST onder kinderen met atopisch dermatitisch liet zien dat kwantificatie van voedselspecifiek IgE, verhoogde positieve voorspellingen leverden voor melk, ei, pinda en visgevoeligheid vergeleken met huidpriktesten.

Hieronder de serumgegevens van een patiënt met een voedselallergeen-specifiek IgE niveau boven de 95%, waarvan de voorspellende waarde beschouwd kan worden als reactief (er zullen klachten optreden), en een orale provocatietest zou niet nodig geacht zijn. Deze testen zijn ook van nut bij het voorspellen wanneer verwacht wordt dat follow-up testen negatief zullen zijn (dat is wanneer een patiënt hun voedselallergie “overgroeit”)

 

CAP-RAST 95% positief voorspellende waarde:
(Overgenomen van Sampsom, H A, J Allergy Clin Immun)

Voedsel            95% PPV           Gevoeligheid    Specificiteit       

                         (kUa/l)                (%)                    (%)                     

Ei                        6                       72                      90                     

Melk                  32                      51                      98                     

Pinda                15                      73                      92                      

Vis                    20                      40                      99                     

 

In bovenstaande tabel staan getallen die als de waarde geven waarbij verwacht wordt dat er een allergische reactie bij inname van het allergeen zal ontstaan.
Let er wel op dat deze voorspellende waarde dus niets zegt over de ernst van de reactie en alleen over de kans dat er een reactie (welke reactie is op basis van dit getal niet in te schatten) zal optreden.

 

Allergenen Keuze

De keuze van geselecteerde allergenen hangt in enige mate af van de leeftijd van de patiënt. Het allergische kind onder de twee jaar moet altijd blootgesteld worden aan melk, ei, tarwe, pinda en soja. In deze leeftijdsgroep wordt voedsel meer gezien dan inhalatieallergenen. Wanneer een kind de schoolgaande leeftijd (5 -6 jaar) heeft bereikt kan een inhalatie-allergeenpatroon optreden. Tegen de tijd dat het kind teenager is, is het patroon meestal die van totaal inhalatieallergie.

 

Gevoeligheid voor Insectengif

RAST, ELISA of EAST testen kunnen nodig zijn om de huidtest aan te vullen voor de individuele gevoeligheidsbepaling van de patiënt die gevoelig is voor bijen- en/of wespengif vóór dat desensibilisatie wordt overwogen.

Intra-dermale test kan worden overwogen voor een meer uitgebreide diagnose voor insectengifallergieën.

 

Aanvullende niveaus en C1-Esterase Inhibitor Niveaus

Bij een patiënt met kans op Angio-Oedeem, wanneer een allergische trigger niet duidelijk is, vanuit de historie, en speciaal wanneer er een familiehistorie is voor angio-oedeem of onverklaarbare buikpijnen, is het zinvol om aanvullende niveaus en C1-esterase inhibitor niveaus te meten om Hereditair Angio-Oedeem of verkregen angio-oedeem uit te sluiten.

 

Mestcel Tryptase Test

De Mestceltryptase is een protease dat wordt gevonden in mestcelgranules en is verborgen totdat de cel gestimuleerd wordt en dan vrijgemaakt wordt, samen met histamine en andere mediatoren. Het toetsen op tryptase biedt belangrijke voordelen ten opzichte van andere methoden voor de monitoring van mestcelactivatie en anafylaxis omdat:

het uitgevoerd kan worden op serummonsters

het heeft een lange serum halfwaarde

het is meer specifiek dan histamine.

Niveaus kunnen verhoogd zijn gedurende meerdere uren na de reactie.

Tryptase wordt vrijgemaakt en komt in de bloedcirculatie na het ondergaan van een systemische anafylaxis veroorzaakt door medicijnen, gif, ander allergeen, allergeen immunotherapie en aspirine en kan gebruikt worden voor het onderscheid van mestcel-afhankelijke anafylaxis van andere systemische gebeurtenissen zoals septische shock of cardiogenische shock.

Het moet echter opgemerkt worden dat serum tryptase zelden verhoogd is na een voedselgeïnduceerde allergische reactie!!

Het monster moet binnen 6 uur na een vermoedelijke anafylactische reactie afgenomen worden.

 

 

Na het testen kan om duidelijkheid te krijgen of u echt allergisch bent een provocatietest uitgevoerd worden.
Lees verder over provocaties